Vestfold-bonden Erling Gjessing har gjennom flere sesonger benyttet seg av faste kjørespor som begynte med et maskinsamarbeid. Med ei melkekvote på 417 000 liter, dyrker han eng til fôr samt korn og engfrø, alt økologisk. Gården i Sande drives som en familiegård, og Erling har god arbeidsfordeling med kona og døtrene.

> Les hele fagartikkelen på Buskap.no

Temaer som tas opp er:

  • Utviklingen av faste kjørespor
  • Åttemeterssystem
  • Minst mulig tråkking
  • Effektivitet i systemene
  • Posisjonsutstyr som snakker samme språk
  • 12 meter mellom tungt utstyr
  • Underbyggende forsøksresultater