Positive erfaringer med kortreist bioenergi

10.10.2016 (Oppdatert: 09.03.2017)

Denne gangen var jeg interessert i å snakke med noen som har hatt bioenergianlegg over tid og driver med melkeproduksjon. Jeg har vært så heldig å treffe Olav Ree i Meldal som har hatt flisfyring på gården sin de siste 5 årene.

Olav Ree foran fliskjelen. Foto: Martin S Solli

Olav Ree i Meldal driver gården Nordgaard Re i Meldal. Han har jobbet på gården de siste 14 årene. De fire siste årene som eier. Han driver en melkegård som levere 460 tonn melk pr år. Fjøset er bygd i 1975, dette er ombygd i 2002 og påbygd i 2006. Fjøset har en melkerobot fra DeLaval. De har et automatisk foringssystem med fullformikser og båndforing. Dette skjer automatisk 6 ganger i døgnet. Olav driver også et verksted der de driver klargjøring av Valtra brukttraktorer, samt at de utfører service for samme merke.

De har hatt flisfyringsanlegg på gården siden 2011. Flisfyringsanlegget som står på gården er et anlegg fra Østerrike av merket Hargassner. Dette er en 100 kW kjele med 2500 liters akkumulatortank.

Dette er hva de varmer opp:
• Trønderlån med to leiligheter
• To verksteder
• Fjøskontor
• Garderobe i fjøset
• Alt varmtvannet i fjøset
• Hobbyverksted

Neste prosjekt med flisvarme er å forvarme drikkevannet til dyrene.
Han er veldig fornøyd med å kunne varme opp alt arealet med flisoppvarming.  Olav har kun positive erfaringer med flisanlegget. Anlegget ble bygget i eksiterende bygg, dette var med på å holde kostnadene nede. I løpet av den tiden de har hatt flisoppvarming har de brukt litt over 500 000 kWh. Det meste av skogen som er fliset opp er hente fra egen skog og kantvirke. Det har gått ca. 700 – 800 kubikk flis til denne mengden energi. Det er Orkla Trebrensel som har stått for flisingen. 


Flis i Meldal

I tillegg til å drive gården er Olav også medeier i Orkla Trebrensel as. Dette er et firma som eier og driver to varmesalgsanlegg i Meldal. Orkla Trebrensel driver også et tredje anlegg, dette anlegget står på Løkken og er et flisanlegg som eies av Nord Energi as. Orkla Trebrensel har også to flisterminaler der de til enhver tid har flis tilgjengelig. I Meldal er det mange som har installert bioenergianlegg. Noe av grunnen er nok at Biomentek som importerer og selger Hargassner anlegg holder til i Meldal. (Olav Ree har det siste året blitt medeier i Biomentek).


Litt generelt om bioenergi i Trøndelag

I den siste tiden har det blitt mer og mer populært med flisfyringsanlegg. Har den siste tiden vært veldig stor pågang, spesielt fra området i Midtre Gauldalen. Holder akkurat nå på å jobbe med mellom 5 og 10 bønder som har skaffet seg eller skal skaffe seg fliskjele. Noen av disse skal skifte ut kjelen sin og andre skal ha sin første fliskjele. Spesielt artig er det å se at flere bønder nå tenker på sin egen skog og kantvirke som en ressurs som de kan bruke til å varme opp egne bruk. En stor del av disse har også valgt å selge til naboer og bedrifter som ligger nært gården. Bønder som velger bioenergi til oppvarming har mulighet til å søke støtte via Innovasjon Norge sitt bioenergiprogram. Her er det mulig å få opptil 33% støtte for et gårdsvarmeanlegg. Maks støtte er 1 000 000 kr., samt at det er mulighet for å få 50 000 kr. ekstra dersom anlegget bygges i tilknytning til utbygging av ny driftsbygning med varmebehov. 
Anlegg for varmesalg gis opptil 40% støtte med et maksbeløp på 8 000 000. Her er det også mulig å få støtte til forstudie/utredning av anlegg. Det gis da inntil 50% støtte, maks 50 000 kr. Mere info om dette er det mulig å finne på Innovasjon Norge sin hjemmeside. Se under Landbruk så videre til «Bioenergiprogrammet» I tilfelle det er noen som trenger hjelp til prosessen rundt dette er det mulig å kontakte Norsk Landbruksrådgivning for å komme videre.

Kontaktdata NLR:
Martin Solli, e-post: martin.solli@nlr.no, tlf. 928 370 02
Terje Svarva, e-post: terje.svarva@nlr.no, tlf. 91 88 59 29

 

 

Nordgaard Ree

  • Kvote på 460 tonn
  • 620 daa dyrka mark, av disse leies 200
  • 220 daa bygg til såkorn ti FK
  • 180 storfe


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.