Posisjonsbestemte jordprøver

05.10.2018 (Oppdatert: 05.10.2018) Jørn Ketil Brønstad

En mer presis oversikt over variasjoner i pH innen et enkelt jordstykke kan være ønskelig. Flere prøver må tas ut, og posisjonen må være eksakt. Posisjonsbestemt jordprøvetaking kan være et alternativ.

For å lage et grunnlag for kalking etter behov, må en ta ut flere jordprøver enn det som har vært vanlig. Det tas ut en prøve pr 6-10 daa, etter et fast system eller der det er tydelig forskjeller fra resten av skiftet. På grunnlag av disse prøvene lager vi et tildelingskart, som kalkspreder laster inn i styresystemet på spredeutstyret. Så det blir tilført kalk der det er behov og forskjeller i pH blir jevnet ut. Ved store forskjeller i pH kan den ekstra kostnaden med flere jordprøver dekkes inn med sparte kostnader på kalkspredning. Samtidig vil en unngå både for lav eller for høy pH.

Størst lønnsomhet med slik prøveuttak har en i korn, potet og grønnsaker.

Hvorfor er det forskjell i pH på skifter

  • Forskjell i jordart og moldinnhold
  • Ujevn kalkspredning tidligere
  • Forskjellig forkultur
  • Større og større skifter
  • Skjellsands rygger eller kalkholdig grunn (flere steder langs Trondheimsfjorden)
  • Forskjell i avlinger, store avlinger bortføres mer kalsium og magnesium.

 

Vi har engasjert Øyvind Austad til å ta ut slike prøver, han er en ATV med på montert prøveuttaker. Kostander med uttak er kr 750 pr. time og vanlige analysekostnader. Vanligvis tar en ut 8-10 prøver pr time.

BestillingsskjemaFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.