Brakking halvlykka
Medlem
⋅ Grovfôr

Vårbrakking av eng

Trøndelag har stor variasjon når det gjelder hvor langt våren har kommet, så det er veldig viktig at hver enkelt vurderer sprøytetidspunktet og ikke sprøyter for tidlig.
Byggaker Sanna
Medlem
⋅ Skadedyr

Aktuelt i felt uke 26

Her er siste oppdateringer på korn i Trøndelag.
NLR Trøndelag SA
Kornbladbille
Medlem
⋅ Korn

Korn - aktuelt i felt

Vi har ikke fått så mye regn som ønsket, men ny busking kom etter regnet. Stille når det gjelder sopp og insekter
NLR Trøndelag SA
Gra oyeflekk
Medlem
⋅ Plantehelse

Sopp og vekstregulering i korn

Foreløpig er det lite sopp å se rundt omkring i Trøndelag, men basert på det regn som har kommet de siste dagene, ulike sjukdomsmodeller og erfaring, er det noen faktorer som tilsier at det raskt kan bli godt med sjukdommer i mange åkrer.
NLR Trøndelag SA
Nlr 36437771967
Medlem
⋅ Ugras

Bekjempelse av rotugras i korn

Rotugras i korn kan være en utfordring. Som regel bekjemper man ikke disse med den vanlige ugrassprøytinga, og det må iverksettes målretta tiltak mot disse.
NLR Trøndelag SA
Gjenlegg sprøyt til rett tid Foto: Ragnhild Borchsenius
Medlem
⋅ Ugras

Ugrassprøyting av gjenlegg

Det er variasjon i tidspunktet for når gjenlegg ble sådd i vår, og når det blir aktuelt med sprøyting av gjenlegget vil dermed også variere. Følg med på utviklingen og ta en runde for å vurdere tiltak mot frøugras når gjenlegget begynner å få et grønnskjær.
NLR Trøndelag SA
Floghavre
Medlem
⋅ Ugras

Floghavre

Floghavre er vill havre som opptrer som ugras. Floghavre formerer seg kun med frø, men har den egenskapen at frøa kan ligge mange år i jorda før de plutselig spirer.
NLR Trøndelag SA
Kornbladbille Asmung Langeland NLR
Medlem
⋅ Gjødsling

Aktuelt i felt

Den siste uka har vi hatt varmt og fint vær i Trøndelag og på mange plasser ser kornet veldig fint ut. Her kommer en kort oppdatering om litt hva som skjer i felt.
NLR Trøndelag SA
Tid for ugrassproyting Bild Svanhild Bakke
Medlem
⋅ Ugras

Ugrasbekjemping i vårkorn

Tross en kald vår har vi siste uken fått litt høyre temperaturer og utviklinga går fort og det begynner å nærme seg tid for ugrassprøyting i vårkorn.
NLR Trøndelag SA
Kvekekamp i radkultur EHS
Medlem
⋅ Grønnsaker

Grovt skyts mot kveka i radkultur

Kveka er kanskje det verste ugraset om man driver med økologisk gulrot. Aud Mari Folden og Bent Ingar Fuglu som driver med økologisk gulrotdyrkning i vekstskiftesamarbeid med flere produsenter i Levanger og Verdal har ved et par anledninger brukt (stein)strenglegger for å sålde ut kveke- og åkerdyllerøtter før drilling, og i vekstsesongen 2020 ga dette gode resultater. Det er tidkrevende i våronna, men gir besparelser resten av sesongen. I år ble arbeidet krona med godt innhøstingsresultat.
NLR Trøndelag SA
Nlr 62684859349
Medlem
⋅ Grovfôr

Høstbekjempelse av høymole

Fjoråret var et optimalt år for vekster med dypt rotsystem, og det er det mange som har registrert i år.
NLR Trøndelag SA
Nlr 55657202221
Medlem
⋅ Grovfôr

Frøugrasbekjempelse i gjenlegg

Det var stor variasjon i tidspunktet for når gjenlegg ble sådd i vår, og når det blir aktuelt med sprøyting av gjenlegget vil dermed også variere.
NLR Trøndelag SA
Kveke i akeren
Medlem
⋅ Grovfôr

Kvekebekjempelse i engvekster

Kveka reduserer både avlinga og kvaliteten i fôret. Kveka er et gras-ugras og vanskeligere enn anna ugras (tofrøblada - urter) å bekjempe.
NLR Trøndelag SA
Nlr 54947794885
Medlem
⋅ Grovfôr

Kvekebekjemping om våren

I mange områder er det nå litt seint å bekjempe kveka, men i høyere strøk er det fremdeles mye våronn som gjenstår.
NLR Trøndelag SA
1 2