Kvekekamp i radkultur EHS
Medlem
⋅ Grønnsaker

Grovt skyts mot kveka i radkultur

Kveka er kanskje det verste ugraset om man driver med økologisk gulrot. Aud Mari Folden og Bent Ingar Fuglu som driver med økologisk gulrotdyrkning i vekstskiftesamarbeid med flere produsenter i Levanger og Verdal har ved et par anledninger brukt (stein)strenglegger for å sålde ut kveke- og åkerdyllerøtter før drilling, og i vekstsesongen 2020 ga dette gode resultater. Det er tidkrevende i våronna, men gir besparelser resten av sesongen. I år ble arbeidet krona med godt innhøstingsresultat.
NLR Trøndelag SA
Nlr 62684859349
⋅ Grovfôr

Høstbekjempelse av høymole

Fjoråret var et optimalt år for vekster med dypt rotsystem, og det er det mange som har registrert i år.
NLR Trøndelag SA
Nlr 55657202221
Medlem
⋅ Grovfôr

Frøugrasbekjempelse i gjenlegg

Det var stor variasjon i tidspunktet for når gjenlegg ble sådd i vår, og når det blir aktuelt med sprøyting av gjenlegget vil dermed også variere.
Nlr 54948019879
Medlem
⋅ Grovfôr

Kvekebekjempelse i engvekster

Kveka reduserer både avlinga og kvaliteten i fôret. Kveka er et gras-ugras og vanskeligere enn anna ugras (tofrøblada - urter) å bekjempe.
NLR Trøndelag SA
Nlr 54947794885
⋅ Grovfôr

Kvekebekjemping om våren

I mange områder er det nå litt seint å bekjempe kveka, men i høyere strøk er det fremdeles mye våronn som gjenstår.
NLR Trøndelag SA
Nlr 52667314988
⋅ Grovfôr

Sivet med det hemmelige våpenet

Særlig på kysten har lyssiv og knappsiv bredd seg mer og mer ut over i beiter og i økende grad yngre eng i god stand.
NLR Trøndelag SA
Brakking halvlykka
⋅ Plantevern

Vårbrakking av eng

Trøndelag har stor variasjon når det gjelder hvor langt våren har kommet, så det er veldig viktig at hver enkelt vurderer sprøytetidspunktet og ikke sprøyter for tidlig.