Nlr 52667314988
Medlem
⋅ Grovfôr

Sivet med det hemmelige våpenet

Særlig på kysten har lyssiv og knappsiv bredd seg mer og mer ut over i beiter og i økende grad yngre eng i god stand.
NLR Trøndelag SA
Brakking halvlykka
Medlem
⋅ Plantevern

Vårbrakking av eng

Trøndelag har stor variasjon når det gjelder hvor langt våren har kommet, så det er veldig viktig at hver enkelt vurderer sprøytetidspunktet og ikke sprøyter for tidlig.
1 2