Gras inset
Medlem
⋅ Økonomi

Hva er en fremtidsfullmakt?

Du har kanskje hørt om fremtidsfullmakt? En fremtidsfullmakt er noe flere og flere velger å benytte seg av med tanke på plutselig sykdom, ulykke, alderdom og forvaltning av midler.
NLR Trøndelag SA
Vekstskifte Trondelag Bilde 6 varrybs star fint i bloms
Medlem
⋅ Økonomi

Etteroppgjør etter Odelsloven

Bestemmelsen i odelsloven § 57 medfører at den som har overtatt en eiendom etter odels- eller åsetesrett, kan bli nødt til å gi fra seg en eventuell gevinst fra eiendommen.
NLR Trøndelag SA
Sommer RABO
Medlem
⋅ Driftsplan

Hvordan styrer du din økonomi?

Priser endres, rentene øker. Lar du alt bli som det blir, eller prøver du å ha oversikt i forkant?
NLR Trøndelag SA
Startpakke nye bonder DOM
Medlem
⋅ Økonomi

Ku og kalv sammen i melkeproduksjon

Ku og kalv sammen i melkeproduksjon er et tema det snakkes mye om og forskes på, men veien fra forskning til praktiske løsninger på den enkelte gård kan være lang.
NLR Trøndelag SA
Foto Anne Karin E Botnan
Medlem
⋅ Økonomi

Kan skatt bli et likviditetsproblem?

Det blinker noen varsellamper om en kommende skattebølge og likviditetsproblemer for en del bønder med høyt gjeldsnivå.
NLR Trøndelag SA
Gutt sovende sammen med kalver korr B Tilde
Medlem
⋅ Økonomi

Likviditetsbudsjett = Sovemedisin?

Pengestrømmen gjennom året er vanskelig å holde oversikt over i hodet. Vi i NLR har laget et verktøy som er enkelt i bruk og gir god oversikt over likviditeten på gårdsbruk.
NLR Trøndelag SA
Vil noen bruke jorda di 1
Medlem
⋅ Jord

Vil noen bruke jorda di?

Første gang man som grunneier blir utsatt for ekspropriasjon av jord til ulike samfunnsnyttige formål, har man en tendens til å tro det beste og at man vil bli godt ivaretatt.
NLR Trøndelag SA
Leasing
Medlem
⋅ Økonomi

Bør unge bønder lease?

Hvordan påvirker leasing økonomien for nyetablerte bønder?
NLR Trøndelag SA
Nlr 42954561536
Medlem
⋅ Gjødsling

Lønnsomt å handle gjødsel om høsten

Gjødselhandel nå framfor i april kan gi opp mot 30% rente p.a. på pengene det handles for.
NLR Trøndelag SA