Gutt sovende sammen med kalver korr B Tilde
Medlem
⋅ Økonomi

Likviditetsbudsjett = Sovemedisin?

Pengestrømmen gjennom året er vanskelig å holde oversikt over i hodet. Vi i NLR har laget et verktøy som er enkelt i bruk og gir god oversikt over likviditeten på gårdsbruk.
NLR Trøndelag SA
Vil noen bruke jorda di 1
Medlem
⋅ Jord

Vil noen bruke jorda di?

Første gang man som grunneier blir utsatt for ekspropriasjon av jord til ulike samfunnsnyttige formål, har man en tendens til å tro det beste og at man vil bli godt ivaretatt.
NLR Trøndelag SA
Leasing
Medlem
⋅ Økonomi

Bør unge bønder lease?

Hvordan påvirker leasing økonomien for nyetablerte bønder?
NLR Trøndelag SA
Nlr 42954561536
⋅ Gjødsling

Lønnsomt å handle gjødsel om høsten

Gjødselhandel nå framfor i april kan gi opp mot 30% rente p.a. på pengene det handles for.
NLR Trøndelag SA