Ku med kalver pa beite
Medlem
⋅ Husdyr

Ku og kalv sammen i melkeproduksjon

NLR Trøndelag jobber med et prosjekt hvor vi ser på muligheten for å holde ku og kalv sammen i hele melkefôringsperioden. Stadig flere gårdbrukere har suksesshistorier å fortelle, og erfaringer å dele.
NLR Trøndelag SA
Gjenlegg sproyt til rett tid Ragnhild Borchenius
Medlem
⋅ Grovfôr

Slik lykkes du med gjenlegg

Et godt grasgjenlegg er grunnlaget for en vellykket grovfôrproduksjon enten man etablerer langvarig eller kortvarig eng
NLR Trøndelag SA
Nyspira eng EHS
Medlem
⋅ Grovfôr

Hva sår du - hva får du?

Tenker du på å blande din egen frøblanding, eller blande inn en ekstra art i ei eksisterende blanding?
NLR Trøndelag SA
Ugras i okogulrot 4
Medlem
⋅ Økologisk

Grovt skyts mot kveka i radkultur

Kveka er kanskje det verste ugraset i økologisk gulrot. Disse har med hell brukt (stein)strenglegger for å sålde ut kveke- og åkerdyllerøtter før drilling.
NLR Trøndelag SA
Husdyrgjodselspreding EHS
Medlem
⋅ Gjødsling

17 kg total-N – gjelder det meg?

Det har versert en oppfatning hos rådgivere, Debio-revisorer og bønder om at det kun er tillatt med 17 kg total-nitrogen fra husdyrgjødsel i økologisk produksjon. Det som er viktig å være klar over, og som nok ikke har vært tydelig nok kommunisert, er at dette gjelder i sårbare områder definert etter EUs nitratdirektiv.
NLR Trøndelag SA
Nlr 48381919201
Medlem
⋅ Grovfôr

Vånd og våndskader

Denne artikkelen er eit resultat av prosjektet “Hvordan holde bestand av vånd under økonomisk skadeterskel for landbruket”.
NLR Trøndelag SA
Nlr 52115480843
Medlem
⋅ Gjødsling

Grønn NPK til eng er lønnsomt

Tilgang på nitrogen er alltid en minimumsfaktor i økologisk drift, og vi vurderer derfor alltid om det lønner seg å kjøpe økologisk handelsgjødsel eller ei.
NLR Trøndelag SA