Økt N-gjødsling i eng, gav ikke økt avling

25.04.2018 (Oppdatert: 10.12.2018)

I en forsøksserie i 2017 ble det testet avlingseffekt ved å øke nitrogengjødslinga (N-gjødsling) utover bondens gjødslingsplan. Det ble testet både med kalksalpeter og Opti-NS som ekstra nitrogenkilde. Målet var å finne ut om økt nitrogengjødsling gir økt avling.

Foto: Elin Sikkeland

Lars Nesheim, NIBIO ledet forsøksserien, som viste at av de 10 feltene var det kun to felt, begge i Rogaland, som viste økt avling. Værsituasjonen i Rogaland i 2017 var vanskelig med mye nedbør og dermed utvasking av N, og dette kan ha påvirket resultatet i dette området.

Resultatet fra forsøket viser at gjødslingsplanene stort sett dekker næringsbehovet plantene har. Avlingsøkning må dermed oppnås ved andre tiltak. Hyppigere fornying er det viktigste tiltaket, i tillegg til å sikre gode gjenlegg og tett plantebestand.

Det var ingen forskjell ved bruk av kalksalpeter sammenlignet med Opti-NS som gjødselslag. Opti-NS er en betydelig billigere gjødselsort enn kalksalpeter, men har noe seinere virkning. Det er dermed ingen grunn til å bruke kalksalpeter i vanlig eng. Ved noen tilfeller kan det likevel være gunstig å bruke kalksalpeter. Dersom enga skal beites og må ha rask nitrogenvirkning kan det være en fordel, eller ved tidlig vårbeiting og tørre forhold, da kalksalpeter løses lett opp selv om det er lite fukt i jorda.

 

Felt uten husdyrgjødsel og to slåtter:
Tabell 1 & 2: Avling ved ulike N-gjødslinger i forsøksfelt i Trøndelag. Normalleddet har fått 65kg 18-3-15 (11,7kg N) til 1. slått og 40kg 22-3-10(8,8kg N) til 2. slått. Totalt ble det brukt 20,5 kg nitrogen. Tabellen til høyre viser avling ved bruk av kalksalpeter eller Opti-NS som N-gjødsel.

Tabell 1:

N-mengde

Avling ved ulik N-gjødsling

Avl 1.sl

(kg ts/da)

Avl 2.sl

(kg ts/da)

Avl tot

(kg ts/da)

 

1079

765

1844

Normal

+ 4 kg

1024

717

1741

+ 6 kg

1054

672

1726

+ 8 kg

1029

679

1707

 

 

Tabell 2:

N-type

Avling ved bruk av Opti NS eller Kalksalpeter

Avl 1.sl

(kg ts/da)

Avl 2.sl

(kg ts/da)

Avl tot

(kg ts/da)

 

1020

650

1670

Kalksalpeter

OPTI-NS

1051

728

1779


Felt med husdyrgjødsel og tre slåtter:

Tabell 3 & 4: Avling ved ulike N-gjødslinger i forsøksfelt i Trøndelag. Normal har fått 3 tonn husdyrgjødsel + 20 kg Sulfan + 20 kg 25-2-6 (totalt 13kg N) til 1. slått, 2,8 tonn husdyrgjødsel + 24 kg 34-0-0 (11 kg N) til 2. slått og 2,8 tonn husdyrgjødsel + 24 kg 34-0-0 (11 kg N) til 3. slått. Totalt ble det brukt 35 kg nitrogen. Tabellen til høyre viser avling ved bruk av kalksalpeter eller Opti-NS som N-gjødsel.


Tabell 3:

N-mengde

Avling ved ulik N-gjødsling

Avl 1.sl

(kg ts/da)

Avl 2.sl

(kg ts/da)

Avl 3.sl

(kg ts/da)

Avl tot

(kg ts/da)

 

531

501

213

1244

Normal

+ 4 kg

518

466

231

1214

+ 6 kg

526

453

217

1195

+ 8 kg

525

490

222

1237

 

Tabell 4:

N-type

LN172-10 NLR Trøndelag 2017

Avl 1.sl

(kg ts/da)

Avl 2.sl

(kg ts/da)

Avl 3.sl

(kg ts/da)

Avl tot

(kg ts/da)

 

527

472

218

1217

Kalksalpeter

OPTI-NS

518

467

229

1214

 

 

 



Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.