Når kan du ta i bruk rundballer og silo?

17.09.2020 (Oppdatert: 18.09.2020) Oddbjørn Kval-Engstad, Astrid Johansen

Rundballer uten tilsetting, med syretilsetting eller bakteriepreparat kan du i prinsippet begynne å fôre av med en gang. Har du brukt Kofasil/Xtrasil-produkter, må det gå minst fire uker. Plan- og tårsiloer bør få ligge uåpna i minst seks uker.

av Oddbjørn Kvaal-Engstad, NLR Innlandet  (18.07.2019), revidert av Astrid Johansen 16.09.2020.

For å være sikker på at ensileringsprosessen er fullført og fôret er lagringsstabilt, bør rundballene lagres i minst fire uker, plan- og tårnsiloer i seks. Ved åpning før dette, må fôret brukes opp i løpet av en dag eller to, og dersom tårnsiloen åpnes, må toppen dekkes over mellom hvert uttak. Unngå å rive for mye i overflata.  Plansiloer bør generelt ikke åpnes før tida.

Fôringsmessig er det ingeng ting i veien for å ta i bruk rundballer uten tilsetting, eller som er tilsatt mjølkesyrebakterier eller syrepreparater umiddelbart etter pakking. Vanlige doser syrepreparat gir langt mindre syre i fôret enn vi får av andre syrer etter normale gjæringsforløp. For eksempel gir 4 liter pr tonn gras snaut 3 liter rein syre, og med 30 % tørrstoff betyr det ca 0,1 dl (drøyt 10 gram) syre pr kg tørrstoff. 40-50 gram pr kg tørrstoff i sum for mjølke- og eddiksyre er helt normalt på det tørrstoffnivået.  Fôr som tas i bruk kort tid etter innplasting har sjølsagt graspreg, og både fordelinga mellom ulike gjæringsprodukter og fôrverdien vil kunne være en annen i starten av konserveringsprosessen enn når fôret er ferdig konservert. Uttak av fôrprøver til analyse bør derfor vente til fôret kan anses som ferdig konservert, altså etter 4-6 uker.  Siden gjæringsmønstret også kan påvirke mjølkas smak, kan det være lurt å bruke anna fôr (ferskt gras eller ferdig gjæra surfôr) ved siden av det nyproduserte surfôret.

Vent fire uker dersom du har brukt Kofasil/Xtrasil

Har du brukt Kofasil- eller Xtrasil- produkter, kan du ikke fôre av nyhøsta baller. Slike rundballer MÅ ligge i fire uker før de tas i bruk. Tidlig i ensileringsprosessen kan nitritt i midlet omdannes til nitrøse gasser som er giftige for både folk og dyr. Mye nitritt i fôret kan også drepe dyr, da det kan blokkere oksygenopptak i blodet. Etter fire uker er nitritt ferdig omdannet til ammonium i surfôret, og dermed ufarliggjor.

Silo bør ikke åpnes før tida

På grunn av stor fare for vamgang bør verken tårn- eller plansiloer åpnes før det har gått minst seks uker fra plast og press blei lagt på. Er det likevel tvingende nødvendig; vær forsiktig med å bruke kloa i tårnsiloen. Unngå å lage store, djupe hiv som river opp massen. Er det praktisk gjennomførbart, bør du starte med å legge sammen gras fra hele overflata i toppen med gaffel. Dekk over igjen med plast ved hvert uttak. Preparater med propionsyre gir mindre varmgang. Etter hvert som silomassen blir mer stabil og temperaturen i lufta går ned, er det mindre fare for varmgang i siloen. Å åpne en plansilo før det har gått minst seks uker kan under noen omstendighet ikke anbefales.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.