Lønnsomt å handle gjødsel om høsten

19.09.2019 (Oppdatert: 19.09.2019) Dagunn Moum

Gjødselforhandlerne ønsker å fordele gjødselleveransene gjennom høst og vinter. Gjødselhandel nå framfor i april kan gi opp mot 30% rente p.a. på pengene det handles for.

Bestill gjødslingsplan allerde nå, så er innkjøpslista klar når du skal bestille gjødsel. Fotograf: Torhild S. Mjøen

Gjødselpriser

Gjødselpriser i Norge påvirkes av verdensmarkedspriser og oljepris, men også av forhandlernes ønske om å styre varestrømmen. De vil fordele gjødselleveransene utover mellom innhøsting og våronn. Gjødsel er som oftest billigst på sensommeren, og øker med økende termintillegg utover høsten. Omkring årsskiftet øker også ofte grunnprisen.

I september 2019 øker termintillegget hos Felleskjøpet Agri med kr 10/ tonn for hver uke, slik var det også hele forrige høst/ vinter.

 

God forrentning?

Ved årsskiftet 2018/2019 økte gjødselprisen betydelig. Eksempelvis for fullgjødsel 25-2-6 hos Felleskjøpet Agri var økningen av grunnpris og endring av termintillegg på kr 400 kr/ tonn. Forskjellen på å handle midt i desember og i januar var svært merkbar. Dette var en økning på omtrent samme nivå som året før. Med økende oljepriser, vil det overraske om ikke denne trenden følges også for inneværende sesong. Beregninger på prisene vinteren 2017/2018 viste at å handle fullgjødsel 25-2-6 i september ga 16% rente på pengene, regnet fram til 01.04. Dette tilsvarer nesten 30% rente om det omregnes til rente pr år! Å handle i desember ga 14% rente fram til 01.04. (ca 35% pr år), mens handel i januar, ga kun 1,4% rente regnet fram til 01.04. Med slike forskjeller kan man ta opp ganske dyrt lån for å kjøpe gjødsel i tide. I tillegg kjører gjødselforhandlerne ofte kampanjer tidlig på høsten som er med på å forsterke lønnsomheten i å handle tidlig. Sjekk nå!

Hvor mye prisene endres er ikke nødvendigvis lik fra år til år, og nøyaktig hvordan det blir, vet vi ikke før det er historie. Prisendringene er ikke like store på alle gjødselslag, og noen gjødselslag (bl.a. Nitrogengjødsel) har ikke termintillegg. Det er også høstkampanjer og noe tilsvarende prispolitikk på organiske gjødselslag. Sjekk med forhandler.

 

Lagring og likviditet

Dersom du ikke kan lagre gjødsla sikker mot vanninntrenging, skal du ikke handle gjødsel før du skal bruke den.

Dersom du med å handle gjødsel stiller deg i en situasjon som gir deg likviditetsproblemer – med dårlig søvn og ekstra kostnader pga. for sen betaling, skal du ikke handle gjødsel før du skal bruke den.

 

Merverdiavgift og skatt

Dersom du har årstermin for merverdiavgift, vil kjøp av gjødsla i 2019 gjøre at du får tilbake avgifta i april 2020. Det er da en forutsetning at varen er levert og fakturert i 2019. Venter du til over nyttår vil du først få tilbake merverdiavgifta i 2021. Har du 2-måneders mva-terminer vil kjøpstidspunkt ha lite betydning i forhold til merverdiavgift. Skattemessig har før eller etter årsskiftet ingen ting å si, da gjødsla statusføres til innkjøpsprisen, og hele kostnaden dermed kommer på året da gjødsla brukes uansett.

 

Gjødselplan er grunnlag for innkjøpslista

Det er ingen grunn til å vente med å avtale utarbeiding av gjødslingsplan. Sørg for å ha den klar, så du kan handle gjødsel i høst. Ta kontakt med en av våre planterådgivere for avtale.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.