Fjos
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Ombygging fra båsfjøs til løsdrift for storfe

I denne artikkelen fokuseres det på ombygging av båsfjøs til løsdrift for mindre besetninger, uten tilbygg/utvidelser.
NLR Trøndelag SA
Utvidelse av gjodsellager behov og kostnad 1
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Utvidelse av gjødsellager – behov og kostnader

Med de høye prisene på mineralgjødsel det er de viktigere enn noen gang å kunne utnytte husdyrgjødsla på best mulig måte.
NLR Trøndelag SA
Sjekkliste for bygging
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Sjekkliste før byggestart

Våren er en periode hvor mange gårdbrukere skal starte på sine byggeprosesser.
NLR Trøndelag SA