Nlr 55051888348
Medlem
⋅ Klima

Blomstereng gir optimale forhold for insekter

Vi har fått noen henvendelser om etablering av blomstereng, blomsterstriper og kantsoner for å bidra til å opprettholde og øke mangfoldet av pollinerende insekter.
NLR Trøndelag SA
Godt skjøtta hagemark i Rennebu
Medlem
⋅ Biologisk mangfold

Fjellbonden i det grønne skiftet

67 % av alle melkeprodusenter i Rennebu har setra som en viktig ressurs for beite- og fôrsanking i sommerhalvåret.
NLR Trøndelag SA