20210818 151208 001
⋅ Grovfôr

Eventyr i Trollheimen

Setring på setre uten vei er en døende kultur i Norge, men flere steder holdes den både levende og bidrar til småskala produksjon av eksklusive produkt Jelsetra og Grindal gårdsysteri er et godt eksempel på dette.
NLR Trøndelag SA
Nlr 55051888348
Medlem
⋅ Klima

Blomstereng gir optimale forhold for insekter

Vi har fått noen henvendelser om etablering av blomstereng, blomsterstriper og kantsoner for å bidra til å opprettholde og øke mangfoldet av pollinerende insekter.
NLR Trøndelag SA
Godt skjøtta hagemark i Rennebu
Medlem
⋅ Biologisk mangfold

Fjellbonden i det grønne skiftet

67 % av alle melkeprodusenter i Rennebu har setra som en viktig ressurs for beite- og fôrsanking i sommerhalvåret.
NLR Trøndelag SA