Kornsorter for økologisk dyrking

20.04.2016 (Oppdatert: 09.03.2017) Anders O Eggen

Det er ingen offisiell verdiprøving av kornsorter for økologisk dyrking. I stedet prøves aktuelle markedssorter og interessant nytt sortsmateriale i veiledningsforsøk under økologiske vekstbetingelser. Forsøk er gjennomført både på Østlandet og i Trøndelag i 2015.

Marigold. Foto: Anders Braa

For byggsortene ble det oppnådd gode avlinger, med godt over 400 kg korn pr dekar i snitt for de beste sortene på Østlandet. Her i Trøndelag var avlingsnivået noe lavere. Som vanlig var det store variasjoner fra felt til felt, med gjennomsnittsavlinger for hele feltet fra 150 til 570 kg pr dekar. Dette gjenspeiler nok den faktiske situasjonen i økologisk byggdyrking. God næringstilgang, jordtype og forgrøde er vesentlige faktorer for å ta gode avlinger i økokorndyrkinga.

For havresortene ble avlingene på Østlandet svært gode, med over 550 kg pr dekar i gjennomsnitt for de fleste markedssortene. I Trøndelag ble avlingene lavere, men de beste markedssortene hadde gjennomsnittsavlinger på over 400 kg pr dekar.

Rødhette er en ny 6-rads byggsort, med høgt avlingspotensiale. Den er godkjent i 2015, men vil nok i mange tilfelle bli vel sein i våre områder. Spesielt i økologisk dyrking kan dette bli merkbart, dersom en klarer å holde åkeren rein for sjukdom. Sorten har bra stråstyrke, og er sterk mot sjukdommer, noe som ikke er uvanlig første åra en ny sort er på markedet. Vi ser ofte at sortene blir dårligere, både i stråstyrke og mot sjukdommer etter at de har vært i bruk noen år. Brage og Heder er tidlige sorter, med bra avlinger begge to. Brage har vist seg å være noe sterkere mot fusarium og mykotoksiner enn Heder.

Heder er sterkere mot mjøldogg, mens Brage ser ut til å være sterkere mot Grå Øyeflekk og Spragleflekk. To-radssortene Marigold og Fairytale ga begge bra avlinger, men Fairytale er betydelig seinere enn Marigold. Husk også på at to-radssorter har kortere strålengde og er åpnere i veksten, og dermed gir bedre forhold for rotugras enn 6-radssortene.

Sett over flere år er ikke forskjellene mellom sortene så store, som etter ett enkelt år. Vi ser likevel at Brage gjør det godt både avlingsmessig, i forhold til sjukdom og i forhold til tidlighet, noe som er viktige parametre i byggdyrkinga. Vi ser også at markedssorter som gjør det godt i konvensjonell dyrking, ofte gjør det godt i økologisk dyrking også.

For havre ser vi at Haga konkurrerer godt i avling med Ringsaker i Midt-Norge, både i 2015 og over flere år. Sorten er noe seinere enn Ringsaker, som i flere år har vært hovedsort i havre i Midt-Norge. Avlingsforskjellene er imidlertid ikke så store sett over flere år som i 2015.

Ringsaker gir som regel bedre resultater enn Hurdal og Odal, noe som vi også har sett i konvensjonell dyrking av havresortene. Vinger er en robust sort, som er godt tilpassa økologisk driftsopplegg. Ulempen er at den er noe seinere enn de andre sortene, noe som kan gi utfordringer i Midt-Norge.

Haga er en havresort som absolutt har avlingspotensiale og veksttid tilpassa Midt-Norge, men det er knytta en del usikkerhet til sortens egenskaper i forhold til høye mykotoksinverdier. Ringsaker vil derfor fortsatt være anbefalt førstevalg i den økologiske havredyrkinga i Midt-Norge.

 

Tabellen viser utdrag av resultatene prøving av kornsorter for økologisk dyrking 2015 (9 felt i bygg og 8 felt i havre).

Sorter

Avling

Kg/daa

Relativ

avling

Vann%

v/ høsting

Strålengde

Cm

Hl-vekt

Kg

Grå Øyefl

%

Spr.flekk

%

Byggsorter

 

 

 

 

 

 

 

Tiril

336

100

23,1

67

63,4

14

37

Heder

359

107

25,0

66

64,6

10

22

Brage

363

108

24,2

70

64,3

6

22

Rødhette

383

114

31,9

70

63,9

13

8

Marigold

359

107

30,5

57

65,0

13

35

Fairytale

359

107

35,0

63

65,1

4

13

Havresorter

 

 

 

 

 

 

 

Hurdal

496

100

18,5

88

54,8

 

 

Ringsaker

510

103

20,0

79

57,2

 

 

Haga

580

117

21,2

78

56,9

 

 

Odal

520

105

20,7

82

57,5

 

 

Vinger

560

113

23,3

87

57,3

 

 

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.