Bruk av satelitt
Medlem
⋅ Gjødsling

Bruk av satellittbilder ved tidlig gjødsling til bygg

Å bruke satellittbilder som viser variasjonen i biomassen i åkeren er et nyttig verktøy for å lage en tildelingsfil for variabel tildeling av gjødsel
NLR Trøndelag SA
Korn og Tronderlan Anders Tufte 2 MB 1
Medlem
⋅ Etablering

Høstvåronna for døra

Ei kort innføring i dyrking av høstoljevekster. Skuronna er i ferd med å starte opp. Det betyr at noen får et kort vindu til såing av høstoljevekster. Høstraps bør i jorda før 15. august. For å så høstryps har en litt lengre tid på seg.
NLR Trøndelag SA
Byggaker Sanna
Medlem
⋅ Korn

Aktuelt i felt uke 26

Her er siste oppdateringer på korn i Trøndelag.
NLR Trøndelag SA
Kornbladbille
Medlem
⋅ Korn

Korn - aktuelt i felt

Vi har ikke fått så mye regn som ønsket, men ny busking kom etter regnet. Stille når det gjelder sopp og insekter
NLR Trøndelag SA
Gra oyeflekk
Medlem
⋅ Plantehelse

Sopp og vekstregulering i korn

Foreløpig er det lite sopp å se rundt omkring i Trøndelag, men basert på det regn som har kommet de siste dagene, ulike sjukdomsmodeller og erfaring, er det noen faktorer som tilsier at det raskt kan bli godt med sjukdommer i mange åkrer.
NLR Trøndelag SA
Nlr 36437771967
Medlem
⋅ Ugras

Bekjempelse av rotugras i korn

Rotugras i korn kan være en utfordring. Som regel bekjemper man ikke disse med den vanlige ugrassprøytinga, og det må iverksettes målretta tiltak mot disse.
NLR Trøndelag SA
Floghavre
Medlem
⋅ Ugras

Floghavre

Floghavre er vill havre som opptrer som ugras. Floghavre formerer seg kun med frø, men har den egenskapen at frøa kan ligge mange år i jorda før de plutselig spirer.
NLR Trøndelag SA
Kornbladbille Asmung Langeland NLR
Medlem
⋅ Skadedyr

Aktuelt i felt

Den siste uka har vi hatt varmt og fint vær i Trøndelag og på mange plasser ser kornet veldig fint ut. Her kommer en kort oppdatering om litt hva som skjer i felt.
NLR Trøndelag SA
Tid for ugrassproyting Bild Svanhild Bakke
Medlem
⋅ Ugras

Ugrasbekjemping i vårkorn

Tross en kald vår har vi siste uken fått litt høyre temperaturer og utviklinga går fort og det begynner å nærme seg tid for ugrassprøyting i vårkorn.
NLR Trøndelag SA
Klimakalkulator for kornproduksjon JOF
Medlem
⋅ Klima

Klimakalkulator i korn - noen erfaringer

Klimakalkulatoren gir hjelp til å indentifisere klimagassutslipp. 14 kornprodusenter på Østlandet har gjort seg noen erfaringer
NLR Trøndelag SA
Preis Tronder variable samengde og gjodsel A
Medlem
⋅ Korn

Variabel såmengde for økt kornavling

Variabel såmengde for å styre plantebestand og optimere avling på ulike deler av åkeren
NLR Trøndelag SA
1 2 3