Ferdig toradsbygg noe i gulm stadie hostekart neste godvaer JOF2
Medlem
⋅ Ugras

Verdi av halm

Med høye gjødselpriser øker verdien av halm
Fjerning av halmen
Medlem
⋅ Ugras

Bekjemping av kveke og rotugras i stubb

Når du sprøyter i stubben med glyfosatmidlar, kan du samtidig med kvekebekjempinga få bra effekt på åkertistel, burot, åkerdylle, hestehov og fleire andre artar av rotugras. Føresetnaden er at både kveke og rotugras kjem langt nok før sprøyting.
NLR Trøndelag SA
Korn med kveke JOF
Medlem
⋅ Ugras

Bekjemp kveke i modent bygg

Kvekebekjemping før trøsking er normalt meir effektivt enn bekjemping i stubben
NLR Trøndelag SA
Korn som gulner 15 06 22 SB liggende rett
Medlem
⋅ Gjødsling

Gulning i kornåkrer

Det har i den siste tiden kommet en del nedbør, men det er store variasjoner med hensyn til nedbørsmengden
NLR Trøndelag SA
Jordarbeiding i varkorn 2
⋅ Jordarbeiding

Jordarbeiding til vårkorn – gammel og ny erfaring

Bevarende jordarbeiding i Trøndelag har igjen blitt aktuelt på grunn av teknologisk utvikling av både harver og såmaskiner. I prosjektet KlimaKorn undersøkes nå både avlingsnivå og drivstofforbruk knyttet til bruk av moderne jordarbeidingsredskaper og traktorstørrelse.
NLR Trøndelag SA
Spar penger pa presisjonslandbruk Seksjonskontroll 15 m
⋅ Gjødsling

Spar penger med presisjonsteknologi

Det ligger en betydelig gevinst i å utnytte presisjonsutstyr både i korn og grasdyrking. Gevinsten ligger i å plassere gjødsla innenfor skiftegrensene, unngå dobbeltgjødsling og spre gjødsla der det er mest behov for den.
NLR Innlandet
NLR Trøndelag SA
Bruk av satelitt
Medlem
⋅ Gjødsling

Bruk av satellittbilder ved tidlig gjødsling til bygg

Å bruke satellittbilder som viser variasjonen i biomassen i åkeren er et nyttig verktøy for å lage en tildelingsfil for variabel tildeling av gjødsel
NLR Trøndelag SA
Korn og Tronderlan Anders Tufte 2 MB 1
Medlem
⋅ Etablering

Høstvåronna for døra

Ei kort innføring i dyrking av høstoljevekster. Skuronna er i ferd med å starte opp. Det betyr at noen får et kort vindu til såing av høstoljevekster. Høstraps bør i jorda før 15. august. For å så høstryps har en litt lengre tid på seg.
NLR Trøndelag SA
Byggaker Sanna
Medlem
⋅ Korn

Aktuelt i felt uke 26

Her er siste oppdateringer på korn i Trøndelag.
NLR Trøndelag SA
Kornbladbille
Medlem
⋅ Korn

Korn - aktuelt i felt

Vi har ikke fått så mye regn som ønsket, men ny busking kom etter regnet. Stille når det gjelder sopp og insekter
NLR Trøndelag SA
Gra oyeflekk
Medlem
⋅ Plantehelse

Sopp og vekstregulering i korn

Foreløpig er det lite sopp å se rundt omkring i Trøndelag, men basert på det regn som har kommet de siste dagene, ulike sjukdomsmodeller og erfaring, er det noen faktorer som tilsier at det raskt kan bli godt med sjukdommer i mange åkrer.
NLR Trøndelag SA
Nlr 36437771967
Medlem
⋅ Ugras

Bekjempelse av rotugras i korn

Rotugras i korn kan være en utfordring. Som regel bekjemper man ikke disse med den vanlige ugrassprøytinga, og det må iverksettes målretta tiltak mot disse.
NLR Trøndelag SA
Floghavre
Medlem
⋅ Ugras

Floghavre

Floghavre er vill havre som opptrer som ugras. Floghavre formerer seg kun med frø, men har den egenskapen at frøa kan ligge mange år i jorda før de plutselig spirer.
NLR Trøndelag SA
Kornbladbille Asmung Langeland NLR
Medlem
⋅ Skadedyr

Aktuelt i felt

Den siste uka har vi hatt varmt og fint vær i Trøndelag og på mange plasser ser kornet veldig fint ut. Her kommer en kort oppdatering om litt hva som skjer i felt.
NLR Trøndelag SA
1 2 3 4