Nlr 36437771967
Medlem
⋅ Ugras

Bekjempelse av rotugras i korn

Rotugras i korn kan være en utfordring. Som regel bekjemper man ikke disse med den vanlige ugrassprøytinga, og det må iverksettes målretta tiltak mot disse.
NLR Trøndelag SA
Floghavre
Medlem
⋅ Ugras

Floghavre

Floghavre er vill havre som opptrer som ugras. Floghavre formerer seg kun med frø, men har den egenskapen at frøa kan ligge mange år i jorda før de plutselig spirer.
NLR Trøndelag SA
Kornbladbille Asmung Langeland NLR
Medlem
⋅ Skadedyr

Aktuelt i felt

Den siste uka har vi hatt varmt og fint vær i Trøndelag og på mange plasser ser kornet veldig fint ut. Her kommer en kort oppdatering om litt hva som skjer i felt.
NLR Trøndelag SA
Tid for ugrassproyting Bild Svanhild Bakke
Medlem
⋅ Ugras

Ugrasbekjemping i vårkorn

Tross en kald vår har vi siste uken fått litt høyre temperaturer og utviklinga går fort og det begynner å nærme seg tid for ugrassprøyting i vårkorn.
NLR Trøndelag SA
Klimakalkulator for kornproduksjon JOF
Medlem
⋅ Klima

Klimakalkulator i korn - noen erfaringer

Klimakalkulatoren gir hjelp til å indentifisere klimagassutslipp. 14 kornprodusenter på Østlandet har gjort seg noen erfaringer
NLR Trøndelag SA
Preis Tronder variable samengde og gjodsel A
Medlem
⋅ Korn

Variabel såmengde for økt kornavling

Variabel såmengde for å styre plantebestand og optimere avling på ulike deler av åkeren
NLR Trøndelag SA
Nlr 63415259446
⋅ Korn

Det treskes så det suser i Trøndelag

Noe av kornet som var grønt på mandag er gult i dag. Det treskes med vassprosenter helt ned i 14-18%, men stor variasjon.
NLR Trøndelag SA
Nlr 62670679355
Medlem
⋅ Korn

Ulovlig å tvangsmodne etterrenning

Årets vekstsesong har gitt store utfordringer for trønderske kornprodusenter. Det går mot ujevn og kanskje sein modning.
NLR Trøndelag SA
Kornspirer20201820 JO Fmindre20
Medlem
⋅ Korn

Kald mai for korn i Trøndelag

Det meste av våronna er endeleg ferdig i store delar av Trøndelag. Kornet er stort sett sådd og potetsettinga går mot slutten.
NLR Trøndelag SA
1 2 3