Klimakalkulator for kornproduksjon JOF
Medlem
⋅ Klima

Klimakalkulator i korn - noen erfaringer

Klimakalkulatoren gir hjelp til å indentifisere klimagassutslipp. 14 kornprodusenter på Østlandet har gjort seg noen erfaringer
NLR Trøndelag SA
Preis Tronder variable samengde og gjodsel A
Medlem
⋅ Korn

Variabel såmengde for økt kornavling

Variabel såmengde for å styre plantebestand og optimere avling på ulike deler av åkeren
NLR Trøndelag SA
Nlr 63415259446
⋅ Korn

Det treskes så det suser i Trøndelag

Noe av kornet som var grønt på mandag er gult i dag. Det treskes med vassprosenter helt ned i 14-18%, men stor variasjon.
NLR Trøndelag SA
Nlr 62670679355
Medlem
⋅ Korn

Ulovlig å tvangsmodne etterrenning

Årets vekstsesong har gitt store utfordringer for trønderske kornprodusenter. Det går mot ujevn og kanskje sein modning.
NLR Trøndelag SA
Kornspirer20201820 JO Fmindre20
Medlem
⋅ Korn

Kald mai for korn i Trøndelag

Det meste av våronna er endeleg ferdig i store delar av Trøndelag. Kornet er stort sett sådd og potetsettinga går mot slutten.
NLR Trøndelag SA
Nlr 61116055563
Medlem
⋅ Gjødsling

Sein våronn i korn

Nå har det vert en lengre periode med kaldt og dårlig vær, som minner mer om vinter enn vår.
NLR Trøndelag SA
Bilde51
Medlem
⋅ Korn

Fangvekster i korn

Fangvekster er i vinden som aldri før, og selv om klimaet begrenser oss litt her i Trøndelag, har vi likevel muligheter for å få til en vellykket fangvekst.
NLR Trøndelag SA
Plantevern i korn foto R Borchsenius
Medlem
⋅ Korn

Plantevern i korn 2020

Det er noen endringer innen plantevernmidler til korn, men lite revolusjonerende, og mye av de samme mulighetene som i fjor.
NLR Trøndelag SA
Biorest JOF 1
Medlem
⋅ Gjødsling

Biorest som gjødsel til korn

NLR Trøndelag har i 2019 gjennomført to forsøksfelt med bruk av biorest frå Biokraft Skogn i korn.
NLR Trøndelag SA
Det glemte kretslop
Medlem
⋅ Grovfôr

Det glemte kretsløpet

I klimadebatten er det mye snakk om CO2 og karbonets kretsløp, men hvorfor er det ikke mer fokus på nitrogenets kretsløp?
NLR Trøndelag SA
1 2