Naturlig kantsone Osaker 2020
Medlem
⋅ Jord

Soner for pollinerende insekter

Flere har sådd soner for pollinerende insekter, men vi vil også minne om viktigheten av å skjøtte de naturlige kantsonene på en slik måte, at insektene kan trives. De viktigste tiltakene er å hindre at gjødsel og plantevernmidler kommer på disse kantsonene. Søker man RMP, for slike soner på jordet, er ingen gjødsel eller plantevern også et av vilkårene for å få tilskudd.
NLR Øst
Varhvete mirakel LOL
Medlem
⋅ Korn

Dekningsbidragskalkyle korn

Sjekk hva du har i dekningsbidrag. I denne dekningsbidragskalkylen kan du legge du inn dine egne tall og få en god oversikt. Nå oppdatert for 2022!
NLR Øst
Henriksen Jord med ulikt moldinnhold
⋅ Jordstruktur

Verdien av mold

Moldinnholdet er viktig for jordas fruktbarhet. Leveranse av nitrogen er en av flere viktige egenskaper.
Fagforum Korn
Ferdig toradsbygg noe i gulm stadie hostekart neste godvaer JOF2
Medlem
⋅ Ugras

Verdi av halm

Med høye gjødselpriser øker verdien av halm
Fjerning av halmen
Medlem
⋅ Ugras

Bekjemping av kveke og rotugras i stubb

Når du sprøyter i stubben med glyfosatmidlar, kan du samtidig med kvekebekjempinga få bra effekt på åkertistel, burot, åkerdylle, hestehov og fleire andre artar av rotugras. Føresetnaden er at både kveke og rotugras kjem langt nok før sprøyting.
NLR Trøndelag SA
Korn med kveke JOF
Medlem
⋅ Ugras

Bekjemp kveke i modent bygg

Kvekebekjemping før trøsking er normalt meir effektivt enn bekjemping i stubben
NLR Trøndelag SA
Skjermbilde 2022 08 24 kl 12 16 10
Medlem
⋅ Korn

Verdien av halm

Hvordan skal man verdsette halmen?
NLR Innlandet
Landskap IMG 2957 Foto Einar Strand
Medlem
⋅ Korn

Levere kornet på høsten, leielagre eller lagre selv?

Prisdifferansen i prisprognosene fra Felleskjøpet mellom høst og vinter er på 20 øre/kg. Har lavere pris på leielagring, høyere kornpris og økte renter endret lønnsomheten med å lagre?
NLR Øst
1 2 3 ... 19