Klima grupperad
⋅ Klima

Diskuterer seg fram til klimatiltak på gården

Diskusjon og sammenligning av klimagassutslipp har vist seg å være en effektiv måte å finne tiltak for å optimalisere drifta. Denne våren har NLR Trøndelag bistått flere grupper gårdbrukerne i deres diskusjoner og utforming av individuelle klimahandlingsplaner
NLR Trøndelag SA
Foto: Ragnhild Borchsenius
Medlem
⋅ Klimatilpassing

Ny klimanormal

Kva er normalt klima? Fram til nyttår var dette middeltemperaturar og nedbør i perioden 1961-1990. Frå 1.januar 2021 er klimaet i perioden 1991-2020 den nye normalen.
NLR Trøndelag SA
Klimakalkulator for kornproduksjon JOF
Medlem
⋅ Klima

Klimakalkulator i korn - noen erfaringer

Klimakalkulatoren gir hjelp til å indentifisere klimagassutslipp. 14 kornprodusenter på Østlandet har gjort seg noen erfaringer
NLR Trøndelag SA
Klimakalkulatoren er lansert
Medlem
⋅ Klima

Kom i gang med klimakalkulatoren

Hvordan er egentlig klimaregnskapet på din gård? Hvor er flaskehalsene hos deg sammenligna med andre?
NLR Trøndelag SA
Det glemte kretslop
Medlem
⋅ Klima

Det glemte kretsløpet

I klimadebatten er det mye snakk om CO2 og karbonets kretsløp, men hvorfor er det ikke mer fokus på nitrogenets kretsløp?
NLR Trøndelag SA
Nlr 59043671707
Medlem
⋅ Jord

Jordkarbon – muligheter under norske forhold

Jordkarbon har fått mer og mer fokus de siste åra, og økt karbonlagring i landbruksjord ses på som et viktig klimatiltak både i Norge og resten av verden.
NLR Trøndelag SA
Nlr 55051888348
Medlem
⋅ Klima

Blomstereng gir optimale forhold for insekter

Vi har fått noen henvendelser om etablering av blomstereng, blomsterstriper og kantsoner for å bidra til å opprettholde og øke mangfoldet av pollinerende insekter.
NLR Trøndelag SA
Nlr 51422319810
Medlem
⋅ Klima

Fangvekster

Vi registrerer en økende interesse for fangvekster blant gårdbrukere i Trøndelag.
NLR Trøndelag SA