Jordforbedring med myr

20.04.2016 (Oppdatert: 09.03.2017) Håvar Endre Hanger

Norsk landbruksrådgiving Sør-Trøndelag har i samarbeid med Ramlo Sandtak AS prøvd ut myr som jordforbedring.

Anlegging av forsøksfeltet. Foto: Håvar E. Hanger

Forsøket har vært gjennomført med støtte fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Bakgrunnen for feltet er de betydelige mengder med myrjord som man trenger deponiareal for i Trondheimsområdet i forbindelse med utbygging av ulik infrastruktur. Alene er det behov for deponering av 300 000 m3 i fortsettelsen av ny E6 fra Rosten til Sandmoen. I stedet for varig deponering, ser vi på mulighetene for å benytte disse massene som jordforbedring på jord med lavt moldinnhold, slik at dette kan bli en ressurs for landbruket.

Materiale og metode
I dette forsøket ble fersk og ranklagt myr sammenlignet med ingen jordforbedring. Massene ble lagt ut med gravemaskin på ei siltjord, harvet inn og sådd med kombimaskin.

Avling i kg/daa i sammendrag for de ulike leddene.

  Avling kg/daa Vann % ved høsting Hekto-litervekt
Ingen beh. 575 21,0 68,8
Fersk myr 598 20,2 69,9
Ranklagt myr 530 20,7 69,1
p-verdi 0,60 0,92 0,57
LSD n.s. n.s. n.s.

 

Diskusjon og konklusjon
Resultatene viser at man får en avlingsøkning med bruk av fersk myr på denne jorda, både i forhold til ingen jordforbedring og tilførsel av ranklagt myr. Ranklagt myr ga lavere avling enn både ingen behandling og fersk myr. Årsaken til dette er ikke enkelt å forklare, men det kan sammenheng med myras omdanningsgrad. På siltig lettleire i fjor hadde motsatt resultat. Vi vil fortsette disse forsøkene for å få bedre grunnlag for konklusjoner. Det vil også være interessant å se på mer varig ettervirkning av jordforbedring.

Feltvert Arnt Ove Løvås, Øysand
Jordart Silt
Jordanalyse pH 6,2, moldinnhold 0-3 %, P-AL 8, K-Al 6
Sort Tyra
Gjødsling 25-2-6, 50 kg/daa
Sådato 12.mai
Høstedato 07.okt


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.