Kvikkleireartk A Grav
⋅ Hydroteknikk

Kvikkleire?

NLR Trøndelag oppfordrer alle gårdbrukere som holder til på marin leirgrunn om å sette seg inn i hva kvikkleire er, og hva man skal være oppmerksom på som eier/forvalter av jordeiendom. Dette gjelder særlig de som har planer om bygging, vegbygging, nydyrking, og større overvannsarbeider, men også de som har bekker/elver oppfordres til å følge med om disse graver mye i sider og botn.
NLR Trøndelag SA
Vil noen bruke jorda di 1
Medlem
⋅ Økonomi

Vil noen bruke jorda di?

Første gang man som grunneier blir utsatt for ekspropriasjon av jord til ulike samfunnsnyttige formål, har man en tendens til å tro det beste og at man vil bli godt ivaretatt.
NLR Trøndelag SA
Nlr 59043671707
Medlem
⋅ Jord

Jordkarbon – muligheter under norske forhold

Jordkarbon har fått mer og mer fokus de siste åra, og økt karbonlagring i landbruksjord ses på som et viktig klimatiltak både i Norge og resten av verden.
NLR Trøndelag SA
Nlr 52734793304
Medlem
⋅ Jord

Står du i fare for å avstå jord til utbygging?

Både det offentlige og ulike private aktører har veldig god råd på bekostning av grunneiere, når det kommer til avståelse av dyrkajord.
NLR Trøndelag SA