Nlr 36446483597 Foto Asmund Langeland
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Sjekk dine hydrotekniske system

Våren kan være ei grei tid til å ta seg en runde for å sjekke det hydrotekniske anlegget.
NLR Trøndelag SA
Hydroteknikk. Foto: Audun Grav
⋅ Hydroteknikk

Hovedavløp

Avløp som ikke lenger tar unna flomtoppene, må ofte byttes til nye større rør, men andre og rimeligere tiltak kan også være aktuelle
NLR Trøndelag SA
Kvikkleireartk A Grav
⋅ Hydroteknikk

Kvikkleire?

NLR Trøndelag oppfordrer alle gårdbrukere som holder til på marin leirgrunn om å sette seg inn i hva kvikkleire er, og hva man skal være oppmerksom på som eier/forvalter av jordeiendom. Dette gjelder særlig de som har planer om bygging, vegbygging, nydyrking, og større overvannsarbeider, men også de som har bekker/elver oppfordres til å følge med om disse graver mye i sider og botn.
NLR Trøndelag SA
Nlr 37906409936
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Vedlikehold av dreneringen

Etter en forholdsvis regntung periode i Trøndelag ser mange viktigheten av å ha en drenering som fungerer.
NLR Trøndelag SA
Nlr 42593307686
⋅ Hydroteknikk

Hydroteknikk - Tiltak i utmark

Det kan gjøres tiltak i utmarka som forsinker avrenningen, og som kan bidra til at skader og tiltak på dyrka mark kan reduseres i omfang og kostnader.
NLR Trøndelag SA
Nlr 42333430380
⋅ Hydroteknikk

Hydroteknikk - Tiltak lukka løp

Fram til 1986 ble det gitt tilskudd til lukking/senking av åpne løp ( bekker, kanaler, åpengrøfter) som enkeltstående tiltak, eller sammen med nydyrking eller bakkeplanering.
NLR Trøndelag SA
Nlr 41987543685
⋅ Hydroteknikk

Hydroteknikk - Åpne løp - utfordringer

Åpne løp i jordbrukslandskapet er elver, bekker og kanaler/åpne grøfter, som i henhold Vannressursloven karakteriseres som vassdrag, når de i løpet av året fører vann
NLR Trøndelag SA
1 2