Bilde 2 b mangfold korr
Sammenhengende steinsikring med stryk gir variert strømming. Jord og vegetasjon dratt inn på steinsikringa ga rask re-etablering av biotop Her er det 2 m sprengtstein under torva ! Foto: Audun Grav
Bilde 1 bilogisk mangfold
Sammenhengende steinsikring med stryk gir variert strømming. Jord og vegetasjon dratt inn på steinsikringa ga rask re-etablering av biotop Her er det 2 m sprengtstein under torva ! Foto: Audun Grav
Bilde 3 b mangfold
En kanal uten fall har fungert bra s om oppsamler av næringsstoff fra dyrka mark.
Bilde 4 b mangfold
Enkel terskel i beite. Etter anlegg vil vannet delvis renne gjennom, men den vil tettes mer etter hvert.
Bilde 5 bmangfold
I Vemundvik/Namsos ble det gravd ut flere dammer « i serie» på et forsumpa jordstykke.
Bilde 6 b mangfold
I Vemundvik/Namsos ble det gravd ut flere dammer « i serie» på et forsumpa jordstykke.
Bilde 7 bmanfold
I Vemundvik/Namsos ble det gravd ut flere dammer « i serie» på et forsumpa jordstykke.
Bilde 8 b mangfold
I Vemundvik/Namsos ble det gravd ut flere dammer « i serie» på et forsumpa jordstykke.
Bilde 9 b mangfold
I Vemundvik/Namsos ble det gravd ut flere dammer « i serie» på et forsumpa jordstykke.
Bilde 10 b mangfold
I Vemundvik/Namsos ble det gravd ut flere dammer « i serie» på et forsumpa jordstykke.