Hydrotekniske tiltak med tanke på biologisk mangfold

23.05.2017 (Oppdatert: 07.06.2017)

Det er fullt mulig at tiltak som fungerer godt for jordbruksformål, også legger til rette for biologisk mangfold. Åpne vannflater er svært viktige både for dyre- og planteliv, enten det er rennende eller stillestående vann.

Enkel terskel i beite.
   

Sammenhengende steinsikring med stryk

gir variert strømming.

Jord og vegetasjon dratt inn på

steinsikringa ga rask re-etablering av biotop

Her er det 2 m sprengtstein under torva !

Foto: Audun Grav

 

 

  

 

   

En kanal uten fall har fungert bra s

om oppsamler av næringsstoff fra dyrka mark.

 

 

 

 Enkel terskel i beite.

Etter anlegg vil vannet delvis renne

gjennom, men den vil tettes mer etter hvert

 

 

 

I Vemundvik/Namsos ble det gravd ut flere dammer « i serie» på et forsumpa jordstykke 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dette er en del av en større artikkel om hydrotekniske utfordringer og mulige tiltak skrevet av Audun Grav. Hovedsiden finner du her, og undersidene finner du nedenfor.

 

Utfordringer med:                                 

Utmark                                              

Overgang utmark/innmark                   

Jordbruksarealet                                 

Åpne løp                                             

Lukka løp                                           

 

Tiltak på område:

Utmark

Overgang utmark/innmark

Jordbruksarealet

Åpne løp

Lukka løp

Biologisk mangfold  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.