Hva er riktig pris på rundballer?

16.04.2018 (Oppdatert: 20.11.2018) Per Helge Haugdal

I vår ser det ut til å være stor etterspørsel etter fôr i mange områder. Pris på rundballer på seinvinteren og våren er sterkt avhengig av tilbud og etterspørsel. Lagring av rundballer over mer enn en vinter er risikosport, og overliggende rundballer om våren bør helst betraktes som ferskvare

Mange spør hva som er riktig pris på rundballene. Som alle vet er det stor forskjell på rundballer når det gjelder vekt og kvalitet, og verdien av fôret i en rundball varierer deretter. I tabellene nedenfor har vi satt opp noen priseksempler på rundballer ut fra forskjellige forutsetninger som kan være vanlige i Trøndelag.

Vekt på rundballene, tørrstoffinnhold og fôrenhetskonsentrasjon (FEm pr kg tørrstoff) er de viktigste faktorene vi putter inn i denne prisberegninga. Fôranalyser er absolutt å foretrekke for å få pålitelige verdier, men i tabellene nedenfor er det lagt inn en antydning om hvordan verdiene kan være hvis en ikke har fôranalyser. Hvis vi har analyser bør vi også korrigere med opptaksindeks. Dette er ikke tatt inn i tabellene, men dersom opptaksindeksen på fôret er f.eks 95, kan en redusere prisene nedenfor med 5 % (100 – 95 = 5)

1: Pris pr rundball når pris pr. FEm settes til pris på byggpellets. I februar 2018 er den kr 3,11 pr FEm. Vekt på ballene er 850 kg.

 

Tørrstoff %

FEm pr kg tørrstoff

20

Direkte

slått

25

Moderat

fortørk

30

God

fortørk

35

Sterk

fortørk

0,8 ( seint slått)

423

529

634

740

0,85 (1 uke etter beg. skyting)

449

562

674

786

0,90 ( beg. skyting)

476

595

714

833

0,95 ( 1 uke før beg. skyting)

502

628

753

879

 

2: Pris pr rundball med samme pris pr FEm (kr 3,11) men nå med lettere baller; 650 kg pr ball.

 

Tørrstoff %

FEm pr kg tørrstoff

20

Direkte

slått

25

Moderat

fortørk

30

God

fortørk

35

Sterk

fortørk

0,8 ( seint slått)

323

404

485

566

0,85 (1 uke etter beg. skyting)

344

430

515

601

0,90 ( beg. skyting)

364

455

546

637

0,95 ( 1 uke før beg. skyting)

384

480

576

672

 

3: Pris pr rundball med en pris pr FEm som er satt til kostpris utenom eget arbeid. Denne varierer mye, men kan være i størrelsesorden kr 2,00 pr FEm (variable kostnader + pressekostnader). Ballevekt på 850 kg pr ball.

 

Tørrstoff %

FEm pr kg tørrstoff

20

Direkte

slått

25

Moderat

fortørk

30

God

fortørk

35

Sterk

fortørk

0,8 ( seint slått)

272

340

408

476

0,85 (1 uke etter beg. skyting)

289

361

434

506

0,90 ( beg. skyting)

306

383

459

536

0,95 ( 1 uke før beg. Skyting)

323

404

485

565

 

4: Pris pr rundball med samme pris pr. FEm, kr 2,00 og ballevekt 650 kg pr rundball.

 

Tørrstoff %

FEm pr kg tørrstoff

20

Direkte

slått

25

Moderat

fortørk

30

God

fortørk

35

Sterk

fortørk

0,8 ( seint slått)

208

260

312

364

0,85 (1 uke etter beg. skyting)

221

276

332

387

0,90 ( beg. skyting)

234

293

351

410

0,95 ( 1 uke før beg. skyting)

247

309

371

432

 

Tabellene viser at med samme ballevekt og fôrpris vil en rundball med sterk fortørk og tidlig slått ha dobbelt så stor verdi som en ball uten fortørk og som er seint slått. En fôrenhetspris lik byggpris (tabell 1 og 2) kan være retningsgivende når det er underskudd på fôr. I en overskuddssituasjon vil sannsynligvis markedsprisen ligge nærmere kostprisen (tabell 3 og 4).Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.