Husk å fyll ut den nye plantevernjournalen!

23.06.2016 (Oppdatert: 09.03.2017) Ragnhild Borchsenius

Du må kunne dokumentere hvorfor du utfører plantevern som du gjør. Vårt forslag til journal kan tilpasses dine behov, og gjør jobben litt enklere.

Sprøyting i kornåker Foto: Ragnhild Borchsenius

Plantevernjournalen er laget i Excel og består av 2 arkfaner. Forsiden er avkryssing der det blir en bekreftelse på at IPV-prinsippene og kravene i forhold til vannforurensing er kjent.

Selve journalen er arkfane 2. Her er kolonnene merket rødt obligatoriske, og de som er lysegrønne er nyttige, men altså ikke nødvendige i forhold til minimumskravet for dokumentasjon. Her kan du klippe og lime, og legge til linjer etter behov i din drift. Excel-arket er med andre ord ikke låst.

Dette er altså ikke en fasit på akkurat hvordan en plantevernjournal må se ut, men de opplysningene som inngår i denne må kunne dokumenteres på en eller annen måte ved en revisjon/kontroll.

Plantevernjournalen

Avstand til vann ved sprøyting
Husk krav om avstand til åpent vann ved sprøyting. Det blir viktig i forbindelse med sprøytejournal. Åpent vann regnes for eksempel grøter med vann i ved sprøyting.
Avstandskravene til de ulike plantevernmidlene finnes på NIBIO`s side om yrkespreparater:  Mange av soppmidlene har mer enn 3 meter krav til vernesone.

Veileder integrert plantevernFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.