Hundegras og/eller flerårig raigras i blandinger til hyppig høsting

20.04.2016 (Oppdatert: 09.03.2017) Sigrid Alstad

Kan hundegrassortene Frisk og Laban konkurrere med flerårig raigras, eller med fordel såes i blanding raigras/hundegras?

Høsting av forsøksfelt. Foto: Anna K. Berg, NLR Øst

Feltet vårt lå på Flakk i Trondheim hos Kåre Engen, og var 2.års eng i 2015.  Forsøksfeltet fortsetter ett år til. Feltet er på økologisk areal med hysdyrgjødsel og  «Grønn». Det ble høstet 3 ganger med registreringer, 2.juni, 21.juli og 2. september. 

Tabellen viser avlingsresultater av 2 hundegrassorter i reinbestand og i blanding med raigras, samt raigras reinbestand.

 

 

Avling 1.slått

kg ts/daa

Avling 2.slått

kg ts/daa

Avling 3.slått

kg ts/daa

Avling totalt

kg ts/daa

Frisk

412

321

275

1009

Laban

374

278

238

889

Spire surfôr pluss 100

276

403

303

983

Frisk + Spire

323

401

277

1001

Laban + Spire

316

393

341

1050

 

Hundegras i reinbestand ga hos oss størst avling i 1. slått og har tydelig et potensiale for tidlig slått, Raigrasrutene kommer imidlertid sterkere, særlig til 2.slåtten.  I totalavling for alle slåtter er de små forskjellene vi ser i tabellen ikke sikre forskjeller.  Den nye sorten Laban ser ikke ut til å konkurrere ut Frisk, i alle fall ikke i reinbestand. I flere andre felt i landet er det svært variabelt om raigras eller hundegras gir størst avling.

Notater om dekning i 1. engår (2014) viste at i forsøksrutene med blanding av raigras og hundegras er raigraset ikke uventet dominerende, men andelen hundegras øker utover i sesongen. Nå i 2. engår utgjør hundegraset en større andel av blandinga allerede fra våren av (30-40%), og øker samtidig utover i sesongen til vel 70 %.

Kvalitetsanalysene fra 1.engår (2014) viser ikke overraskende at hundegraset fort får mer fiber og lavere energikonsentrasjon enn raigras, spesielt på 1.slått, om det ikke blir høstet i tide.  Hundegraset har også mindre sukker.  Proteinet i hundegras er hakket bedre enn raigras i 2-slått, men hakket dårligere i 1.slått.  I sum kommer fôrenhets-avlinga for hundegras i reinbestand 1.engår best ut, mens blanding hundegras/raigras er hakket bedre enn reint raigras.

Laban har for alle slåtter i begge årene ligget under Frisk i tørrstoff-avling, men kvalitetsmessig er Laban bedre enn Frisk både når det gjelder FEm, råprotein, fiber og sukker.

Det ser ut til at hundegras er et godt alternativ til raigras der man vil ha ei svært tidlig avling, og er noe usikker på overvintringa til raigraset. De utfyller hverandre bra . Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.