Høstbekjempelse av høymole

14.08.2019 (Oppdatert: 16.08.2019) Elin Sikkeland

Fjoråret var et optimalt år for vekster med dypt rotsystem, og det er det mange som har registrert i år. Høymola har hatt gode forhold og står frodig og i stort antall i flere åkre enn vanlig i år. Her finner du noen råd om hvordan du best kan bekjempe høymola nå i høst og vinter, både kjemisk og mekanisk.

Virkning av Gratil mot høymole.

Høstbekjemping i eksisterende eng

Om du har ønske om kjemisk høstbekjemping av høymole så anbefaler vi bruk av lavdosemidler, enten Gratil75 WG (6 g/daa, 59 kr/daa) eller Harmony 50 SX (3,5 g/daa, 47 kr/daa) for å være sikker på god nok virkning når temperaturene avtar og planteveksten dabber av, til begge midlene trengs klebemiddel. Disse midlene er også de mest skånsomme mot kløveren. For å få god virkning kan ikke en eventuell tredjeslått tas for sent, siden man får best virkning om høymola har fått en stor bladrosett før behandling. I lavereliggende strøk anbefaler vi sprøyting før 1. oktober for å være sikker på best mulig virkning. Vær klar over at Harmony må ha temperatur over 12 grader og ingen nattefrost for god virkning.

 

Bekjemping ved brakking

Om du skal brakke enga di og det er en del høymole anbefaler vi en blanding av Roundup (400 ml/daa) og Gratil 75 WG eller Harmony 50 SX (samme doseringsom over), og der også anbefaler vi sprøyting før 1. oktober, og at det ikke pløyes før til våren.

 

Mekaniske/fôringsmessige tiltak

Ved pløying av arealer med mye høymole uten kjemisk bekjemping så har pløyeforsøk vist at ved pløying på 24 cm kontra 16 cm dybde så reduserer man spiringa av høymole fra rotdeler med 60 %. Bruker man i tillegg plog med riktig innstilte forploger så var reduksjonen enda 30 %, så ei dyp pløying er et godt verktøy for å hindre spiring fra rotdelder.

 

Om du har høsta gras fra arealer med mye høymole så kan det være greit å være være klar over at etter å ha vært ensilert i 3-4 måneder vil høymolefrøa ha mista sin spireevne (ved tørrstoffinnhold på under 35 %, tørrere fôr vil gi bedre overlevelse av frøa). Det samme gjelder for frø som havner godt nede i massen i gjødsla, men havner de i skorpelaget så kan de beholde spireevnen helt til neste år og dermed spres ved gjødselspredning.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.