Hønsehirse, den nye landeplagen

30.08.2016 (Oppdatert: 09.03.2017) Ragnhild Borchsenius

Hønsehirse er verdens 3. verste ugras, og nå er det på full fart inn i norske kornåkrer. Ugraset har blitt et stort problem i Østfold og Vestfold, og får hønsehirse innpass ansees det å være en langt større trussel en floghavre. Det er viktig at vi passer på, og er tidlig ute med tiltak for å unngå at den nye landeplagen skal få rotfeste her i Trøndelag.

Hønsehirse i bygg. Foto: Åsmund Langeland

Luking

Dersom en finner hønsehirse før den rekker å oppformeres er luking effektive tiltak. Hønsehirse setter hurtig nye aks dersom planten kuttes uten at rota fjernes. Det er derfor viktig at planta tas opp med rota.

 

Kjemisk bekjemping

Der det er store bestander med hønsehirse bør den drepes med kjemiske midler, nå på denne tiden er det i praksis glyfosat. Utfordringen er der en har tette bestand utenfor skiftet, i åkerkanten der det ikke kan sprøytes må det lukes. Dersom en har store bestand i kornåker kan det ensileres og frøene vil dø dersom det går lang nok tid. Frø som blir med i halm som ammoniakk behandles vil også dø etter noe tid.

På arealer hvor en finner hønsehirse bør en dyrke vekster hvor det er mulig å bekjempe dette kjemisk neste år. Da er vårhvete, bygg og oljevekster aktuelle vekster å dyrke. Floghavremidler er svært effektive mot dette ugraset. Det er også viktig å holde arealer mot naboeiendommer fritt for hønsehirse for å unngå ytterligere spredning!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.