Sikkerhet i varonna 3
Medlem
⋅ HMS

Sikkerhet i våronna

Våronna er en travel periode med mye som skal gjøres på kort tid. Med god planlegging og litt struktur legger du et godt grunnlag for ei sikker og effektiv våronn.
NLR Trøndelag SA
Lam ute pa varbeite TSM 002
Medlem
⋅ HMS

Gravide bør unngå kontakt med sau under lamminga

Noen infeksjoner kan overføres fra sau og andre dyr til mennesker. Hvis en gravid kvinne blir smittet, kan det skade henne og hennes ufødte barns helse
NLR Trøndelag SA
Stoy og gravide Sandra
Medlem
⋅ HMS

Gravide og støy

Støy oppstår også inni magen
NLR Trøndelag SA
Den gode trappa
Medlem
⋅ HMS

Den gode trappa

Har du gode trapper på gården din?
NLR Trøndelag SA
Nlr 50109420287
Medlem
⋅ HMS

HMS i kornproduksjon

Viktigste faktorer som påvirker det fysiske arbeidsmiljøet i kornproduksjonen er eksponering av støv fra avling (organisk støv) og jord (kvartsstøv), samt eksponering for kjemikalier.
NLR Trøndelag SA
Nlr 52717807153
⋅ HMS

ATV - hvilke regler gjelder?

ATV-begrepet omfatter et bredt spekter av kjøretøy, fra firehjulsmopeder og motorsykler til konkurransekjøretøy og traktorer til bruk i land- og skogbruk.
NLR Trøndelag SA
Halmballer08
Medlem
⋅ HMS

Sikkerhet ved dyppluting

Etter årets tørkesommer er det aktuelt for noen å dypplute halm med Kaustisk Soda (Natriumhydroksid.)
NLR Trøndelag SA
Nlr 39549380168
Medlem
⋅ HMS

Gjødselgass

Vi ser det fortsatt er ulykker i forbindelse med omrøring i husdyrgjødsel.
NLR Trøndelag SA