Gjenlegg sprøyt til rett tid Foto: Ragnhild Borchsenius
Medlem
⋅ Ugras

Ugrassprøyting av gjenlegg

Det er variasjon i tidspunktet for når gjenlegg ble sådd i vår, og når det blir aktuelt med sprøyting av gjenlegget vil dermed også variere. Følg med på utviklingen og ta en runde for å vurdere tiltak mot frøugras når gjenlegget begynner å få et grønnskjær.
NLR Trøndelag SA
Gras inset
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Avlings- og kvalitetsutvikling i gras våren 2021

Her vil du finne oppdateringar av prognoser samt resultat frå analyser av grasprøver tatt ut i eng på ulike lokalitetar i Trøndelag fram mot 1.slått.
NLR Trøndelag SA
Vekststart
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Vekststart i Trøndelag

Med unntak av Frosta der det var rekordtidleg vekststart, blei tidspunktet for vekststart om lag «som normalt» rundt om i Trøndelag i år.
NLR Trøndelag SA
Gjenlegg sproyt til rett tid Ragnhild Borchenius
Medlem
⋅ Grovfôr

Slik lykkes du med gjenlegg

Et godt grasgjenlegg er grunnlaget for en vellykket grovfôrproduksjon enten man etablerer langvarig eller kortvarig eng
NLR Trøndelag SA
Nyspira eng EHS
Medlem
⋅ Grovfôr

Hva sår du - hva får du?

Tenker du på å blande din egen frøblanding, eller blande inn en ekstra art i ei eksisterende blanding?
NLR Trøndelag SA
Spreing av handelsgjødsel
Medlem
⋅ Gjødsling

Gjødsler vi med for lite N til enga?

Det korte og enkle svaret på det spørsmålet etter to år og 24 felt (14 felt i 2017 og 10 felt i 2018) er NEI.
NLR Trøndelag SA
Vallkonferens
Medlem
⋅ Grovfôr

Smånytt fra Vallkonferens 2020

I februar 2020 var en liten delegasjon fra Norge to dager i UIltuna utenfor Uppsala på den svenske Vallkonferensen. Vi fikk med oss mange interessante og lærerike innlegg. Her får du noen smakebiter.
NLR Trøndelag SA
NLR Nord Norge
Mindre jordpakking Jogeir Agjell
Medlem
⋅ Grovfôr

Minimer jordpakkinga om høsten!

Høst betyr ofte mindre opptørking og fuktigere forhold mange steder, samtidig som det skal høstes gras, treskes korn og presses halm. Dette betyr ofte mye kjøring, og ved potensielt større fare for jordpakking på grunn av fuktigere jord, er det viktig å ha fokus på rett dekktrykk og tyngde på maskinene som brukes. Dette er en god måte å minimere risikoen for strukturskader både i øvre og nedre jordsjikt.
Husdyrgjodselspreding EHS
Medlem
⋅ Gjødsling

17 kg total-N – gjelder det meg?

Det har versert en oppfatning hos rådgivere, Debio-revisorer og bønder om at det kun er tillatt med 17 kg total-nitrogen fra husdyrgjødsel i økologisk produksjon. Det som er viktig å være klar over, og som nok ikke har vært tydelig nok kommunisert, er at dette gjelder i sårbare områder definert etter EUs nitratdirektiv.
NLR Trøndelag SA
NY Klimakalkulatoren er lansert Maren og Nina Ranoien
Medlem
⋅ Grovfôr

Å se hverandre i klimakorta

Da ei gruppe melkeprodusenter fra Sør-Trøndelag nylig møttes til klimagrupperåd var målet å avdekke og øke forståelsen for bakenforliggende årsaker til forskjeller mellom gårder i beregna klimautslipp basert på Klimakalkulatoren. «Dette var lærerikt og inspirerende og er noe vi gjerne kan anbefale flere å bli med på» var den samstemte tilbakemeldinga fra deltakerne etterpå.
NLR Trøndelag SA
Gras inset
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Vekstsesongen 2020 - grovfôravlingar og kvalitet

Statistikken frå FAS viser at førsteslåtten i Trøndelag blei uvanleg tørr og av middels kvalitet. Kvaliteten av andreslåtten var nokolunde «normal».
NLR Trøndelag SA
1 2 3 4 5 6