Hest2 1
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Grovfôr til hest- kvalitets- og teknikktips

Hvilken grovfôrkvalitet hesten skal ha, bestemmes av bruksområdet. Er det en topptrent travhest som skal ha fôret, så har den et helt annet krav til innholdet av energi og protein, enn en feit ponni som skal slankes. Grunnlaget legger vi ved gjødsling, slåttetidspunkt og konservering.
NLR Agder
NLR Trøndelag SA
IMG 0967
Medlem
⋅ Grovfôr

Beitebruk til storfe og sau II

Vi skreiv litt om beitebruk i forrige veke. Her er litt meir generelt om gjødsling, plantevern og artar som er aktuelt i samband med til all beiting.
NLR Trøndelag SA
IMG 0225
Medlem
⋅ Beite

Beitebruk til storfe og sau, I

Beiting er ein viktig og billig ressurs, men det er krevjande! God utnytting, høgt fôropptak og høg produksjon er målet, har du strategien klar?
NLR Trøndelag SA
Husdyrgjodselprover TSM 1
⋅ Grovfôr

Rådgivernes beste gjødslingsråd for enga

Under har vi samla noen korte tanker hva det er viktig å ha i bakhuet ved gjødsling og bruk av både mineralgjødsel og husdyrgjødsel i den kommende vekstsesongen. Råda er gitt med bakgrunn i å prøve å spare inn mineralgjødsel der det er mulig, uten å redusere avlinga. Råda kommer ikke rangert etter nytte, for det vil være forskjellig fra gård til gård. Lykke til med den kommende vekstsesongen, måtte det bli et godt grasår!
NLR Trøndelag SA
Timotei
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Vêret og slåtten

No synest vi våren og etter kvart forsommaren har blitt vel kranglete
NLR Trøndelag SA
Rapsbeite lam TSM
⋅ Beite

Grønfôrvekstar som høstbeite til lam

Har du for lite høstbeite for å få lamma slaktmodne i tide om høsten? Da kan grønfôr vere ein del av løysinga. Kvaliteten på håbeite tapar seg utover høsten, det kan bli knapt med næring for lamma å vekse på berre hå. Lite høstbeite pga jordarbeiding (overvintringsskade, kveke mm) kan og gjere at vi treng meir høstbeiteavling
NLR Trøndelag SA
Overvintringssopp 1
Medlem
⋅ Grovfôr

Overvintring og soppskade

Det kan være fleire årsakar til dårleg overvintring. Ei av årsakene er sopp.
NLR Trøndelag SA
Brakking halvlykka
Medlem
⋅ Grovfôr

Vårbrakking av eng

Trøndelag har stor variasjon når det gjelder hvor langt våren har kommet, så det er veldig viktig at hver enkelt vurderer sprøytetidspunktet og ikke sprøyter for tidlig.
1 2 3 ... 8