Hoymole Svanhild Bakke
Medlem
⋅ Ugras

Bekjemping av høymole i høst

Det er ennå mulig å ta opp kampen mot høymola. 2 til 3 uker etter slått er optimalt tidspunkt for kjemisk bekjemping.
NLR Trøndelag SA
Timotei
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Tidleg førsteslått – tid for andreslått?

Varmt og tørt vêr frå midten av mai gjorde at ein god del i bygdene rundt Trondheimsfjorden valde å ta førsteslåtten tidleg.
NLR Trøndelag SA
Foto: Ragnhild Borchsenius
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Mens vi venter på fôranalyser fra 1. slått

Grovfôret kan bidra med mye protein til mjølkekyr. Det er særlig høsting på et tidlig utviklingsstadium og god surfôrgjæring som er viktig for mengden protein dyra kan ta i bruk.
NLR Trøndelag SA
Gjenlegg sprøyt til rett tid Foto: Ragnhild Borchsenius
Medlem
⋅ Ugras

Ugrassprøyting av gjenlegg

Det er variasjon i tidspunktet for når gjenlegg ble sådd i vår, og når det blir aktuelt med sprøyting av gjenlegget vil dermed også variere. Følg med på utviklingen og ta en runde for å vurdere tiltak mot frøugras når gjenlegget begynner å få et grønnskjær.
NLR Trøndelag SA
Gras inset
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Avlings- og kvalitetsutvikling i gras våren 2021

Her vil du finne oppdateringar av prognoser samt resultat frå analyser av grasprøver tatt ut i eng på ulike lokalitetar i Trøndelag fram mot 1.slått.
NLR Trøndelag SA
Vekststart
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Vekststart i Trøndelag

Med unntak av Frosta der det var rekordtidleg vekststart, blei tidspunktet for vekststart om lag «som normalt» rundt om i Trøndelag i år.
NLR Trøndelag SA
Gjenlegg sproyt til rett tid Ragnhild Borchenius
Medlem
⋅ Grovfôr

Slik lykkes du med gjenlegg

Et godt grasgjenlegg er grunnlaget for en vellykket grovfôrproduksjon enten man etablerer langvarig eller kortvarig eng
Nyspira eng EHS
Medlem
⋅ Grovfôr

Hva sår du - hva får du?

Tenker du på å blande din egen frøblanding, eller blande inn en ekstra art i ei eksisterende blanding?
NLR Trøndelag SA
Spreing av handelsgjødsel
Medlem
⋅ Gjødsling

Gjødsler vi med for lite N til enga?

Det korte og enkle svaret på det spørsmålet etter to år og 24 felt (14 felt i 2017 og 10 felt i 2018) er NEI.
NLR Trøndelag SA
Nlr 44044769605 Foto TS Mjoen
⋅ Grovfôr

Veging av rundballar

Det finnes mange løysningar å velge mellom når du skal vege rundball som grunnlag for avlingsregistrering. Ingen av dei representerer store investeringar.
NLR Trøndelag SA
1 2 3 4 5 6