Vallkonferens
Medlem
⋅ Grovfôr

Smånytt fra Vallkonferens 2020

I februar 2020 var en liten delegasjon fra Norge to dager i UIltuna utenfor Uppsala på den svenske Vallkonferensen. Vi fikk med oss mange interessante og lærerike innlegg. Her får du noen smakebiter.
NLR Trøndelag SA
NLR Nord Norge
Mindre jordpakking Jogeir Agjell
Medlem
⋅ Grovfôr

Minimer jordpakkinga om høsten!

Høst betyr ofte mindre opptørking og fuktigere forhold mange steder, samtidig som det skal høstes gras, treskes korn og presses halm. Dette betyr ofte mye kjøring, og ved potensielt større fare for jordpakking på grunn av fuktigere jord, er det viktig å ha fokus på rett dekktrykk og tyngde på maskinene som brukes. Dette er en god måte å minimere risikoen for strukturskader både i øvre og nedre jordsjikt.
Husdyrgjodselspreding EHS
Medlem
⋅ Gjødsling

17 kg total-N – gjelder det meg?

Det har versert en oppfatning hos rådgivere, Debio-revisorer og bønder om at det kun er tillatt med 17 kg total-nitrogen fra husdyrgjødsel i økologisk produksjon. Det som er viktig å være klar over, og som nok ikke har vært tydelig nok kommunisert, er at dette gjelder i sårbare områder definert etter EUs nitratdirektiv.
NLR Trøndelag SA
NY Klimakalkulatoren er lansert Maren og Nina Ranoien
Medlem
⋅ Grovfôr

Å se hverandre i klimakorta

Da ei gruppe melkeprodusenter fra Sør-Trøndelag nylig møttes til klimagrupperåd var målet å avdekke og øke forståelsen for bakenforliggende årsaker til forskjeller mellom gårder i beregna klimautslipp basert på Klimakalkulatoren. «Dette var lærerikt og inspirerende og er noe vi gjerne kan anbefale flere å bli med på» var den samstemte tilbakemeldinga fra deltakerne etterpå.
NLR Trøndelag SA
Forsokruter pa Kvtithamar EHS
⋅ Arter og sorter

Frøblanding eller renbestand?

Er det noe poeng med artsblandinger eller er det bedre å satse på en til to arter som er produktive? Med dette spørsmålet åpna Marit Jørgensen fra Nibio sitt innlegg under Øko2020 i januar. Dette er også et spørsmål jeg som landbruksråd­giver får fra tid til annen, om det ikke vil lønne seg å dyrke for eksempel ren timoteieng og gjødsle denne optimalt istedenfor å så ei blandingseng. Det korte svaret er nei, det litt lengre svaret på hvorfor svaret blir nei får du om du leser videre.
NLR Trøndelag SA
Gras inset
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Vekstsesongen 2020 - grovfôravlingar og kvalitet

Statistikken frå FAS viser at førsteslåtten i Trøndelag blei uvanleg tørr og av middels kvalitet. Kvaliteten av andreslåtten var nokolunde «normal».
NLR Trøndelag SA
Arets erfaring med Nofence bilde 2
Medlem
⋅ Beite

Erfaringer med NoFence

Den økologiske kornprodusenten Atle Næss på Inderøy i Trøndelag har fått et nytt våpen i kampen mot ugras i kornåkeren. NoFence-klaver på ammekyrne har gjort det mulig å fjerne permanent gjerde med sauenetting og strømtråd mot åkeren. Nå har han fått en sømløs overgang mellom jordekanten og beitet, og dette gjør at særlig flerårig rotugras ikke får etablert og spredd seg fra gjerdesona på samme måte som tidligere. Det blir også mye lettere å komme til med beitepusser i kantsonene om nødvendig.
NLR Trøndelag SA
Bygg Elin Sikkeland
⋅ Halm o.l.

Grønn og rå halm. Hva gjør vi nå?

Det har vært et krevende år både for kornprodusenter og grovfôrprodusenter. Mange grovfôrprodusenter har lite fôr og ser på halm som en mulighet til å få mer fôr, men i år kan det bli mer krevende enn andre år å få tørr og helt moden halm, hva slags muligheter har vi da?
NLR Trøndelag SA
Bla rundballer
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Når kan du ta i bruk rundballer og silo?

Rundballer uten tilsetting, med syretilsetting eller bakteriepreparat kan du i prinsippet begynne å fôre av med en gang. Har du brukt Kofasil/Xtrasil-produkter, må det gå minst fire uker. Plan- og tårsiloer bør få ligge uåpna i minst seks uker.
NLR Innlandet
NLR Trøndelag SA
Bilde av timotei
Medlem
⋅ Grovfôr

Surfòrkvalitet i Trøndelag 2020

Statistikken over prøver av surfôr som er analysert så langt viser at førsteslåtten blei uvanleg tørr hos mange. Også gjennomsnittleg næringsverdi både i første og andreslåtten ser ut til å være noko høgare enn i dei to føregåande åra. Som vanleg er det likevel store i sprik i laget, og enda er det relativt få prøvar frå Trøndelag som er analysert.
NLR Trøndelag SA
Nlr 48897065454
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Surfôrkvalitet i Trøndelag vekstsesongen 2020

Statistikken over prøver av surfôr som er analysert så langt viser at førsteslåtten blei uvanleg tørr hos mange.
NLR Trøndelag SA
Nlr 44044769605
⋅ Grovfôr

Når kan du ta i bruk rundballer og silo?

Rundballer uten tilsetting, med syretilsetting eller bakteriepreparat kan du i prinsippet begynne å fôre av med en gang. Har du brukt Kofasil/Xtrasil-produkter, må det gå minst fire uker. Plan- og tårsiloer bør få ligge uåpna i minst seks uker.
NLR Innlandet
NLR Trøndelag SA
Nlr 63034112187
Medlem
⋅ Grovfôr

Grønn og rå halm? Hva gjør vi så?

Det har vært et krevende år både for kornprodusenter og grovfôrprodusenter.
NLR Trøndelag SA
1 2 3 4