Overvintringssopp 1
Medlem
⋅ Grovfôr

Overvintring og soppskade

Det kan være fleire årsakar til dårleg overvintring. Ei av årsakene er sopp.
NLR Trøndelag SA
Brakking halvlykka
Medlem
⋅ Grovfôr

Vårbrakking av eng

Trøndelag har stor variasjon når det gjelder hvor langt våren har kommet, så det er veldig viktig at hver enkelt vurderer sprøytetidspunktet og ikke sprøyter for tidlig.
Foto Astrid Johansen
Medlem
⋅ Arter og sorter - flerårige

Planer om å så strandsvingel i år?

Interessa for strandsvingel er aukande, og det er fleire frøblandingar å velje blant, i tillegg til reint strandsvingelfrø.
NLR Trøndelag SA
Konfluktdempende tiltak hjort 3, Foto: Svanhild Bakke
Medlem
⋅ Beite

Konfliktdempende tiltak - beiteskader fra hjort

Hjortens ekspansive økning i Trøndelag medfører store utfordringer for landbruksnæringen i berørte områder. Bondelaget har over tid uttrykt bekymring for at forvaltningen av hjortebestandene er utfordrende.
NLR Trøndelag SA
20210818 151208 001
⋅ Grovfôr

Eventyr i Trollheimen

Setring på setre uten vei er en døende kultur i Norge, men flere steder holdes den både levende og bidrar til småskala produksjon av eksklusive produkt Jelsetra og Grindal gårdsysteri er et godt eksempel på dette.
NLR Trøndelag SA
Hoymole Svanhild Bakke
Medlem
⋅ Ugras

Bekjemping av høymole i høst

Det er ennå mulig å ta opp kampen mot høymola. 2 til 3 uker etter slått er optimalt tidspunkt for kjemisk bekjemping.
NLR Trøndelag SA
Timotei
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Tidleg førsteslått – tid for andreslått?

Varmt og tørt vêr frå midten av mai gjorde at ein god del i bygdene rundt Trondheimsfjorden valde å ta førsteslåtten tidleg.
NLR Trøndelag SA
Foto: Ragnhild Borchsenius
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Mens vi venter på fôranalyser fra 1. slått

Grovfôret kan bidra med mye protein til mjølkekyr. Det er særlig høsting på et tidlig utviklingsstadium og god surfôrgjæring som er viktig for mengden protein dyra kan ta i bruk.
NLR Trøndelag SA
1 2 3 ... 7