Klumprot 7125
Medlem
⋅ Plantehelse

Klumprot - den glemte sjukdommen

Det er ingen enkel måte å bli kvitt klumprot på, så det er svært viktig å skaffe seg kunnskap om hvordan unngå å få den, forebygging og tiltak dersom den skulle komme likevel.
NLR Trøndelag SA
Andelshage Lerflaten 6971
Medlem
⋅ Småskalaproduksjon

Det gror i andelslag og markedshager

Endelig kan vi samles fysisk igjen ute i det grønne hos hverandre. I «koronaårene» har det vært stor aktivitet på nettet med kurs i grønnsaks- og markedshagedyrking som har inspirert mange til å starte opp egen dyrking, sammen med andre i andelslandbruk eller realisert drømmen om å forsyne lokalsamfunnet med grønnsaker.
NLR Trøndelag SA
Kvekekamp i radkultur EHS
Medlem
⋅ Grønnsaker

Grovt skyts mot kveka i radkultur

Kveka er kanskje det verste ugraset om man driver med økologisk gulrot. Aud Mari Folden og Bent Ingar Fuglu som driver med økologisk gulrotdyrkning i vekstskiftesamarbeid med flere produsenter i Levanger og Verdal har ved et par anledninger brukt (stein)strenglegger for å sålde ut kveke- og åkerdyllerøtter før drilling, og i vekstsesongen 2020 ga dette gode resultater. Det er tidkrevende i våronna, men gir besparelser resten av sesongen. I år ble arbeidet krona med godt innhøstingsresultat.
NLR Trøndelag SA