Gravide bør unngå kontakt med sau under lammingen

25.04.2018 (Oppdatert: 10.12.2018) Ola Fiskvik

Noen infeksjoner kan overføres fra sau og andre dyr til mennesker. Hvis en gravid kvinne blir smittet, kan det skade henne og hennes ufødte barns helse. Hvis du er gravid eller tror du kan være gravid, bør du unngå nærkontakt med sau under lammingen.

Foto: Ragnhild Borchsenius

Hva er risikoen for gravide?
Infeksjoner som kan påvirke søyer og som kan smitte gravide kvinner er:


Toksoplasmose:

Hva er toksoplasmose?
Toksoplasmose er en sykdom som er forårsaket av en parasitt som kalles Toxoplasma gondii. De fleste (ca. 80%) av dem som blir smittet av parasitten har ingen sykdomstegn. De som får symptomer opplever, lette influensaliknende plager som slapphet, muskelsmerter, leddsmerter, hodepine, sår hals og hevelse av lymfeknutene. Sykdommen går over av seg selv, og er kun farlig for personer med alvorlig svekket immunsystem, eller i svangerskap.
Hos gravide som ikke har hatt infeksjonen tidligere, kan smitte med parasitten i noen tilfeller gi en alvorlig infeksjon hos fosteret, og føre til spontanabort eller misdannelser. Parasitten fører også til sykdom hos pasienter med nedsatt immunforsvar.

Forekomst
Parasitten Toxoplasma gondii finnes over hele verden. Toksoplasmose er en vanlig parasitt hos pattedyr. Mange mennesker har vært smittet, og de fleste uten å vite om det. Kroppen har da dannet antistoff mot parasitten, og har ved senere kontakt et effektivt forsvar. I Norge har  10% av befolkningen antistoffer i kroppen.

Årsaker
Mennesker kan få parasitten i seg på flere måter: Du kan utsettes for smitte ved lamming, kalving og grising, eller ved andre arbeidsoppgaver der du utsettes for store mengder blod. Ved inntak av kjøtt som ikke er tilstrekkelig kokt, ved inntak av frukt og grønnsaker som er forurenset på overflaten, ved forurenset drikkevann, eller ved håndtering av katter eller jord som er forurenset av smitteførende ekskrementer.
Det viktigste reservoar for parasitten er katter. Hos katter formerer parasitten seg og smittsomme former skilles ut via kattens avføring. Mennesker og andre dyr kan smittes hvis de får i seg matvarer som er forurenset med smittestoff fra kattene.

Hvordan stilles diagnosen?
Diagnosen kan bare stilles sikkert ved undersøkelse av blodprøver.

Behandling
Hos ellers friske personer behøver sykdommen ikke å behandles. Den går over av seg selv, og man oppnår å bli immun for resten av livet. Behandling anbefales likevel i de sjeldne tilfellene der øyne, hjerne eller hjerte blir påvirket.
Toksoplasmose hos pasienter med nedsatt immunforsvar behandles med utvalgte antibiotika. Dersom en gravid blir smittet, anbefales henvisning til spesialist i infeksjonssykdommer. Det gjøres da en individuell vurdering - i noen tilfeller velges antibiotikabehandling, i andre tilfeller, hvor risikoen for barnet vurderes som liten, kan det være riktig å ikke gi behandling.

 

Listeriose:  

Hva er listeriose?
Listeriose er en næringsmiddelbåren zoonose - en dyresykdom som kan smitte over på mennesker. Sykdommen forårsakes av bakterien Listeria monocytogenes. Listeriabakterien forekommer vanligvis i jord, vann og nesten hos alle dyr.

Smitte
Man har sett hudinfeksjoner hos veterinærer og bønder som har tatt ut listeria-kastete fostre.
Det er generelt lite Listeria monocytogenes i norske råvarer, og det foretas regelmessige kontroller for å påvise eventuell bakterievekst. Størst risiko er knyttet til noen bearbeidede matvarer med lang holdbarhetstid som spises uten videre varmebehandling. Gravide og pasienter med nedsatt immunforsvar bør derfor unngå å spise disse matvarene.

Symptomer
De fleste som blir smittet med Listeria, får symptomer i løpet av noen dager til få uker. Men det er beskrevet at tiden fra smitte til symptomer kan være helt opp i 70 dager. Symptomene vil som oftest være feber og verk i kroppen. Hodepine, tretthet og nevrologiske symptomer kan også forekomme.
Gravide kan smitte sitt barn uten selv å bli syk. Infeksjon av fosteret inne i livmoren kan føre til fosterdød. Listeriose hos et nyfødt barn kan, dersom smitten har skjedd i livmoren, vise seg som for tidlig fødsel med nedsatt allmenntilstand og symptomer på svikt i mange organer. Dersom smitten er skjedd i fødselskanalen eller i sykehuset, kommer symptomene etter tre eller flere dager i form av meningitt. Ved infeksjon hos nyfødte er dødeligheten høy.

Diagnostikk
Hjernehinnebetennelse, blodforgiftning eller alvorlig infeksjon hos et nyfødt barn utløser mistanke om sykdommen. Blodprøver til dyrkning av bakterier, og prøve fra ryggmargsvæsken (spinalpunksjon), viser at det foreligger en alvorlig infeksjon.

Behandling
Pasienten er alvorlig syk og må behandles på sykehus. Behandlingen skjer med antibiotika. Varigheten av behandlingen er minst 3 uker, ofte 6 uker eller mer. Som regel er det påkrevd med annen intensiv behandling i form av væske- og næringstilførsel direkte i blodet.

Forebygging
Gravide bør generelt ikke delta i fødselshjelp i fjøset når det har forekommet aborter i besetningen. Personer i risikogruppene - gravide og personer med nedsatt immunforsvar - bør unngå myke modningsoster og upasteurisert melkeprodukter. Rakfisk bør unngås. Gravide frarådes å spise rått kjøtt, som tartar, gravet kjøtt og speket kjøtt.

Prognose
Tidlig antibiotikabehandling er avgjørende for overlevelse uten hjerneskade. Samlet dødelighet ved sykdommen er ca. 25%.

Infeksjon i svangerskapet er i de fleste tilfeller en godartet sykdom både for moren og fosteret. Sykdommen kan gå over uten spesifikk terapi, men den kan også føre til alvorlig fosterinfeksjon.


Risikoen er lav
Disse infeksjonene er uvanlige hos sau og svært sjelden hos mennesker. Antallet graviditeter som påvirkes ved kontakt med sau er ytterst få. Selv om risikoen er lav, bør gravide unngå nærkontakt med sau under lamming.


Råd for gravide
For å unngå risiko for infeksjon, når du er gravid eller tror du kan være gravid bør du:
• ikke bidra ved lammefødsler (eller kalving)
• ikke melk søyer
• unngå kontakt med aborterte eller nyfødte lam og med etterbyrden, fostervann eller forurensede materialer, for eksempel talle.
• sørge for at din partner vasker seg grundig etter kontakt med søyer under lamming.
• vaske skitne fjøsklær separat fra annen vask, under lamminga.

Bønder har ansvar for å redusere faren for gravide kvinner og deres familiemedlemmer, avløsere og andre som besøker gårdene deres.

 

Når skal lege kontaktes?
Oppsøk lege hvis du er gravid og:
• har høy feber eller influensalignende symptomer.
• tror du har fått en infeksjon fra et gårdsmiljø.

 

Er det risiko fra andre dyr?
Kyr og geiter som nylig har født kan bære infeksjoner som gravide kvinner bør være klar over. Risikoen er til stede også på andre tider av året, ikke bare under lammingen.

 

Kilde: Nathional Health Service UK. Norsk helseinformatikk. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.