Nlr 58075787768
⋅ Bær

Fram for bær i tunnel

Innovasjon Norge vil fra 2019 fokusere mer på grøntsatsing, og i Jordbruksavtalen for 2020 ble det øremerket 65 millioner til investeringer i grøntsektoren.
NLR Trøndelag SA
Nlr 55565506195
Medlem
⋅ Bær

Myrstankelbeinlarver i jordbær

Det har i vår vært mye myrstankelbeinlarver som har gjort stor skade i eng og beite.
NLR Trøndelag SA
Nlr 55565228403
Medlem
⋅ Bær

Rotstokkråte i jordbær

Denne uken har vi i flere felt, både på friland og i tunnel, sett en del planter visne.
NLR Trøndelag SA
Nlr 46671974797
Medlem
⋅ Bær

Tid for å bekjemping av bringebærbladmidd

Det er observert mye bringebærbladmidd i bringebærfelt. Den sprer seg fort når det ikke blir gjort tiltak, og er svært ødeleggende for avling og bærkvalitet.
NLR Trøndelag SA