Forsøk med soppbekjempingsmidler i bygg fra Bayer CropScience

20.04.2016 (Oppdatert: 09.03.2017)

Forsøket med soppbekjempingsmidler i bygg fra Bayer CropScience har som formål å sammenligne virkningen av flere preparat og doser.

Ill.foto: Jan-Eivind Kvam-Andersen

Feltet ble anlagt i etablert frodig byggåker i Meldal. Feltet ble soppbehandlet 2. juli, og det ble foretatt feltregistreringer før soppbehandling og 6. august samt registreringer ved høsting 14. september. På tross av alt feltet hadde en god del legde ble det høstet med relativ lav vannprosent under tørre og fine forhold.


Tabell 1 resultater

Behandling

Avling

Kg/daa

Sein legde

%

Vann innhold

v/høsting %

Spragleflekk

6.Aug %

Byggbrunflekk

6.Aug %

Ubehandlet

701

35

15,3

7

8

0,1 kg Acanto Prima

660

47

16,9

9

0

0,04 l Proline 250 EC

739

25

15,9

6

0

0,06 l Proline 250 EC

714

13

16,0

4

1

0,06 l Delaro

744

33

17,8

8

3

0,07 l Delaro

752

32

16,8

7

1

0,07 l Aviator Xpro

725

8

16,9

6

0

0,05 l Siltra Xpro

709

17

16,8

6

1

0,08 l Aviator Xpro

770

2

16,7

7

0

0,08 l Siltra Xpro

746

35

17,6

7

0

0,1 l Aviator Xpro

778

42

15,6

5

0

0,1 l Siltra Xpro

709

27

17,1

7

0


Diskusjon og konklusjon
Det var veldig lite soppangrep i feltet ved registrering 2.Juli. Ved registreringen 6.august ble det registrert noe byggbrunflekk og spragleflekk. Ubehandlet rute hadde høyeste registrerte forekomst av byggbrunflekk 6.August.

Avlingene i feltet var generelt meget store. I dette feltet har alle behandlinger bortsett fra Acanto Prima gitt avlingsøkning sammenlignet med ubehandlet ledd. Økende dose av Aviator Xpro har i dette forsøket gitt økende avling, og høyeste dose 0,1 l den største avling i feltet (778 kg/daa) Soppangrepet er såpass lavt at det er vanskelig å konkludere sikkert med hvilket middel som gav den største avlingsøkningen.

Feltvert

Kristian Loe, Meldal

Jordart

Siltig sand

Jordanalyse

pH 6,4

P-AL 11

K-Al 12

Gjødsling

2 tonn storfegjødsel, 40 kg 25-2-6

Sådato

29. april

Høstedato

15. september

Forgrøde

ByggFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.