Etterrenning i vårkornet – når skal en treske?

22.08.2016 (Oppdatert: 09.03.2017) Ragnhild Borchsenius

Vi ser nå mye etterrenning i vårkornet, og spesielt bygg. Vi hadde dårlige buskingsforhold på grunn av tørke i vår. Da nedbøren først kom ble det gode forhold som stimulerte til sideskudd. Dette gjør at det er mye ujevn åker, og spesielt i 6-radsbygg. Noe er snart ferdig, mens det er opp til 30 % etterrenning i enkelte åkrer.

To generasjoner bygg Foto: Ragnhild Borchsenius

Samla avling øker med å vente på etterrenninga, om ikke tapet av den ferdige delen blir for stor. Noen av sortene tåler ikke å stå lenge ute om en ikke har gjort tiltak. 6-radssortene er svakere mot aks- og stråknekk, og blir som regel behandlet med vekstregulering og soppsprøyting for å unngå dette. Har 6-radsbygget fått en slik behandling, vil en heller kunne vente til sideskuddene blir modne uten at en kan forvente for stort tap av aks på bakken.

Basert på forsøk som er gjort er det grunn til å tro at en i bygg som er stråforkorta og sprøyta mot soppsykdommer, kan vente minst 2-3 uker på ettermodning av korn før den ferdige delen får særlig avlingstap.

I praksis betyr dette at enten venter en til etterrenninga har blitt ferdig, eller treske så tidlig at uferdig korn blåser ut med lufte. Halvferdig korn gir bare store tørkekostnader.

Sprøyting med glyfosat?
Det er en del henvendleser om dagen som går på dette med sprøyting med glyfosat for å tvangsmodne sideskuddene i bygg. Vi minner om at det ikke er tillatt! Det er kun tillatt å bruke glyfosat mot kveke i bygg. Hvis en har kveke i byggåkeren må en vente til sideskuddene har en vannprosent under 40 % for ikke å tape avling.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.