Blomstereng gir optimale forhold for insekter

29.05.2019 (Oppdatert: 29.05.2019) Olaug Bach

Vi har fått noen henvendelser om etablering av blomstereng, blomsterstriper og kantsoner for å bidra til å opprettholde og øke mangfoldet av pollinerende insekter. Det er lite erfaring med dette så vi har samlet noe info her. Dette tar litt tid og det er dyrt frø, så det er viktig å ta hensyn til rådene som gis for å lykkes med prosjektet. I tillegg - ta vare på de naturlige blomsterengene vi har i nærområdet. En kan også søke om SMIL tilskudd til pollinatorvennlige tiltak.

Foto: Olaug Bach

NIBIOs hjemmeside er det info om etablering og vedlikehold av blomstereng.

Noen stikkord derfra:

• Mange av de typiske blomster/natureng-artene er lave og konkurransesvake. Slike konkurransesvake arter har størst sjanse for å trives på tørr og mager, sandholdig jord.
• På leirjord, tørkesterk moldrik jord eller på oppgjødsla arealer er forutsetningene dårligere for mange av de konkurransesvake naturengartene. Velg frøblanding med kløver og næringstålende arter.
• Jorda må være fri for rotugras pga smått frø og lang etablering.
• Tradisjonelle blomster/slåtteenger ligger lysåpent til. Velg derfor et sørvendt/vestvendt areal med minst mulig skygge fra trær og bygninger.
• Det er lettere å etablere blomsterenga på åpen jord enn ved innsåing i eksisterende plen eller grasmark.
• Husk at frø alltid må ha jordkontakt for å spire!
• Såmengde: 0.5-1.0 g/m2 av ei rein blomsterengblanding (uten gras). Ved såing i åpen jord er det derimot vanlig å blande urtefrøet med norske sorter og økotyper av svaktvoksende grasarter som gulaks, sauesvingel, rødsvingel og engkvein, og i så fall kan det passe å så 0.5-1.0 g blomsterfrø + 2-4 g grasfrø pr m2.
• Blomsterengfrø kan såes fra våren og utover hele sommeren.
• For lettere å handtere en så liten frømengde, kan det være praktisk å blande frøet med tørr sand, sagflis eller lignende.
• Rake/molde frøet forsiktig ned i den øverste centimeteren av jorda, etterfulgt av tråkking eller tromling av arealet.
• Vær tålmodig! Ved innsåing av flerårige arter, vil det bli svært sparsomt med blomster. Først andre året vil de første artene begynne å blomstre, og den potensielle artsrikdommen vil bruke mange år på å utvikle seg.


I tillegg:
• Det skal ikke gjødsles.

• Sørg for fuktighet under spiring.

• I etableringsåret kan det være nødvending med en tidlig slått for å fjerne frøugras. Ellers ingen slått før etter blomstring.


Andre aktuelle linker:
Artikkel om tiltak for å bedre forhold for pollinerende insekter

Frøblandinger for ulike typer blomstereng kan kjøpes hos frøfirma og hagesentere. Frø som er samlet inn i spesielle distrikt, er forbeholdt disse:
Felleskjøpet
NorgesfôrFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.