ATV - hvilke regler gjelder?

10.12.2018 (Oppdatert: 14.01.2019) Ola Fiskvik

ATV-begrepet omfatter et bredt spekter av kjøretøy, fra firehjulsmopeder og motorsykler til konkurransekjøretøy og traktorer til bruk i land- og skogbruk. Felles for kjøretøygruppene er at de er beregnet på brukere over 16 år og at du må ha godkjent førerkort for å kjøre.

Ulykkene øker i takt med utbredelsen av ATVer. Ta sikkerheten på alvor, ta hensyn til ATVens begrensninger i kjøreegenskaper og bruk nødvendig sikkherhetsutstyr. Vi har ingen å miste. Foto: Arild Hjelde

Når må en ha førerkort

Dersom firehjulingen har en maksfart på over 6 kilometer i timen og/eller en egenvekt på over 50 kilo, må du ha førerkort for å kjøre denne. Dette gjelder uansett hvor kjøringen foregår. Dette følger av at vegtraffikloven gjelder all trafikk med motorvogn. Unntaket er dersom du kjører på lukket bane i regi av motorsportforbundet.

 

Førerkortklasser for ATV

ATV registrert som moped kan kjøres av alle med førerkort klasse AM146 (vektbegrensning på 150 kg) og AM147 (Mopedbil med aldersgrense 18år), samt de som har det gamle mopedførerbeviset. ATV registrert som tung motorsykkel kan kjøres med førerkort klasse B, C eller D. Disse kan også kjøre moped. ATV registrert som traktor (T3A) kan kjøres på førerkort klasse B og klasse T. Klasse T3B krever minimum klasse B (T3A=max 40km/t T3B =max 60km/t).

 

Registrering

I dag finnes forskjellige typer ATV som krever forskjellige typegodkjenninger. De kan enten registreres som moped, firehjuls motorsykkel eller traktor. Disse kan kjøres på offentlig vei med hvite skilter. Kun ATV i motorsykkelklassen kan brukes på motorvei. Uregistrerte kjøretøy kan ikke ferdes på veinettet, men brukes på lukket bane, hvis sjåføren har lisens fra Norges Motorsportforbund. Andre ATVer er laget med tanke på landbruk eller skogbruk. De kan registreres på svarte skilter og kjøre på privat vei. Kjøring i terreng må skje i henhold til Lov om motorferdsel i utmark.

Vegtrafikkloven slår fast at «motorvogner skal registreres»

 

Hjelm

Det er krav om hjelm hvis ATV er registrert som motorsykkel eller moped. Det er ikke krav på traktorregistrert ATV, men vi vil sterkt anbefale at man bruker hjelm for å ta vare på egen sikkerhet.

 

 

Refleksvest

Fra1. januar 2014 omfattes også motorsykler og mopeder, samt ATV registrert som motorsykkel eller moped om kravet til å medbringe refleksvest.

 

 

Sjåførs ansvar

I vognkortet finnes informasjon om hva kjøretøyet er registrert som.

Som sjåfør er det ditt ansvar å undersøke om du har lov til å føre kjøretøyet.

 

 

Ulykker

Det finnes ingen offisiell statistikk for ulykker med ulike kjøretøyer innen gruppen ATV. Dette skyldes dels at ulykker registreres innen flere kjøretøygrupper, f.eks. traktor, moped og mc og dels at Norge kun registrerer ulykker på veg og følgelig ikke ulykker i terreng. Media melder stadig om ulykker med ATV på og utenfor vei. Det fremstår som ulykkene øker i takt med utbredelsen av ATVer. Vi vil oppfordre alle til å ta sikkerheten ved bruk av ATV på alvor. Det er viktig å ta hensyn til ATVens begrensninger i kjøreegenskaper på vei og i terreng og bruke nødvendig sikkherhetsutstyr. Vi har ingen å miste.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.