Aktivt kullfilter forbedrer arbeidsmiljøet i traktor

10.12.2018 (Oppdatert: 14.01.2019) Ola Fiskvik

Traktorhytter er sjelden helt tette og ved åkersprøyting vil det lett drive små dråper av plantevernmidler inn i traktorhytta. Dette utgjør en helsefare for den som utfører sprøytearbeidet.

Foto: Ragnhild Borchsenius

Dråpene fordamper lett og det dannes partikler som kan innåndes. Ved å ha et lite overtrykk i hytta hindres dråper i å komme inn. Overtrykk skapes ved å bruke hyttas ventilasjonsanlegg. For at dette skal være sikkert må støvfilteret i ventilasjonsanlegget byttes ut med et aktivt kullfilter som absorberer plantevernmidler. Et standard støvfilter har ingen effekt mot plantevernmidler.

Kullfilterets formål er å stoppe giftige og illeluktende stoffer.

Kullfilteret fremstilles i samme størrelse og form som traktorens originale støvfilter, så det kan plasseres i stedet for det originale støvfilteret. Innblåsingsluften passerer først gjennom en støvfilterduk som holder tilbake støvpartikler og virker som dråpefanger for plantevernmidler. Deretter ledes luften gjennom et kullkammer med komprimert aktivt kull, som absorberer giftige gasser og partikler. Kullet har en enormt stor overflate, 950 m2 pr gram. Den rensede luften ledes så inn i traktorhytta.

Det er viktig at en bare bruker kullfilteret ved behov. Det har ikke samme kapasitet for støv som et dedikert støvfilter og vil fort tettes under støvete forhold. Kullfilteret har en levetid på ca 300 effektive sprøytetimer. Varigheten avhenger av tid, luftmengde og konsentrasjon. Når filteret ikke er montert i hytta skal det oppbevares i en lufttett pose.

Østergaard filter i Danmark lager filter til de fleste traktormerker. Produsenten refyller brukte filter til halv pris av nye. Prisene på kullfilter ligger på 1600 til 2600 kr avhengig av traktormerke. Ta kontakt med din lokale traktorforhandler for bestilling eller kontakt produsenten.

Det er mulig å skifte kull i filtrene fra Østergård selv. Riktig type kull kan kjøpes fra bla. Filtra AS. Prisen på kulltypen Activated Carbon Airpel 10-3 er 58 kr/kg + MVA. Det vil si at en refyller for under 100 kr pr gang.


Stoffkartotek og sikkerhetsdatablad

Arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek av sikkerhetsdatablad for de farlige kjemikaliene som kan medføre helsefare. Stoffkartoteket kan være etablert elektronisk og/eller foreligge i en papirutgave, og skal være bygget opp på en slik måte at det er lett å søke frem informasjon om det enkelte kjemikalie. Forskriftsendringen som tillater elektronisk stoffkartotek kom 1.1.2018

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier. Sikkerhetsdatabladene er viktigste kilde til å finne riktig verneutstyr ved håndtering av kjemikalier.


Leverandører skal sørge for sikkerhetsdatablad

Leverandører av kjemikalier har plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakerne, gratis på papir eller elektronisk. Farlige kjemikalier til yrkesmessig bruk skal ha sikkerhetsdatablad. Det vil si stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper. Arbeidsgiver skal sørge for at det finnes sikkerhetsdatablad for farlige stoffer og helsefarlig biologisk materiale som benyttes i virksomheten.

 

Kilder:

Arbeidstilsynet
Skydda
Østergaard filter
Univern
Filtra
«Kjemisk helsefare i landbruket» Landbrukshelsen
«Kornbønders arbeidsmiljø» Stami, Anne Halstensen
Helse Norge: Giftinformasjonen
«Filterguide» 3M

 

 

Giftinformasjon

Giftinformasjonen er det​ nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. De har i beredskap hele døgnet, alle dager i året. 

Du når giftinformasjonen på 22 59 13 00. Lagre dette nummeret på din mobiltelefon.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.