Lokale

Kvalitetsprognoser i gras - resultater fra prøvetaking 1.august

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Da fikk vi endelig prøvene som ble tatt ut 1. august. Prøvene viser liten/ingen nedgang i FEm.

Les mer ›

Suppleringssåing eller høstgjenlegg

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Noen grasarter har gått ut etter tøff vinter og tørr forsommer, og tynn eng kan registreres mange steder. Er det yngre eng det dreier seg om, kan suppleringssåing være et alternativ.

Les mer ›

Tid for søknad!

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Søknad om produksjonstilskudd og RMP – frist 20.08.16 Vi minner om søknadsfristen 20. august for produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd.

Les mer ›

Tørråtesprøyting og regnfasthet.

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Det er ustabile vær for tiden, og viktig å være beskyttet mot tørråte. Følg med på tørråtevarslene på Vips

Les mer ›

Sterilt byggaks

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Vi har fått inn noen bilder fra byggaks (heder) der det mangler en del korn i akset.

Les mer ›

Kvalitetsutvikling i grasgjenvekst fram mot andreslått

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I de tidligste strøk i vårt område ble førsteslåtten i 2016 startet 3.-5. Juni.

Les mer ›

Tiltak i kornåkre sådd seint seint i mai

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Kornet som vart sådd sist i mai, er no på full fart mot skyting. Det er derfor tida for å avgjøre nødvendige planteverntiltak.

Les mer ›

Tørråtestrategi

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Ragnhild Nærstad, fra Syngenta var med på markvandringer i vårt område i juni. Her har vi laget en oppsummering etter hennes innlegg.

Les mer ›

Husk floghavrekontroll!

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det er tid for å sjekke om det er floghavre når kornet har skutt. Det er krav om årlig floghavrekontroll av all åker, unntatt i flerårig eng.

Les mer ›

Angrep av kålmøll

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det er registrert store mengder kålmøll i korsblomstra vekstar i Trøndelag.

Les mer ›

Plantevernjournal

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Som tidligere omtalt så er det laget et nytt skjema for notering og dokumentasjon av bruk av plantevernmidler. Har her prøvd å lage en litt mer utskrifts-vennlig variant for å notere for hånd på.

Les mer ›

Forsøksfelt 2016- gjenlegg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Et felt med gjenlegg av eng, med og uten dekkvekst, ble lagt ut i år. Her kan en se litt hvordan det utvikler seg.

Les mer ›

Graskvalitet i fjellstrøk 20.juni

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Graset var slåtteklart 20.juni.

Les mer ›

Vanning til potet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Poteten bør ha jamn vanntilgang helt fra begynnende knollansetting fram til vekstavslutning. Nok vann bedrer knollansetting og beskytter mot flatskurv.

Les mer ›

Sikring av last

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Du må sikre all last du frakter med solid og egnet sikringsmateriell slik at den ikke forskyver seg eller faller av. Det er viktig både for din egen og andre trafikanters sikkerhet.

Les mer ›

Lite nedbør – og helt sikkert gjødsel igjen fra i vår til andreslåtten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Med så lite nedbør som vi har hatt de siste månedene, og med den relativt beskjedne førsteslåtten, er vi ganske sikker på at det er igjen næring fra vårgjødsla som vil bli frigjort nå når regnet kommer.

Les mer ›

Soppsprøyting og vekstregulering i bygg rundt aksskyting.

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det er svært varierende hvor langt kornet har kommet i utviklinga nå, men mye åker er i stadiet begynnende aksskyting. Det har vært svært lavt smittepress i år med en tørr start på vekstsesongen.

Les mer ›

Resultat av grasprøver tatt ut 20. juni i Namdal

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Her kommer resultatene fra grasprøver tatt ut 20. juni.

Les mer ›

Hest og slått

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Som fôrprodusent til hest er det viktig å vite hva slags grovfôrbehov hesten har.

Les mer ›

Puss beitene nå

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Selv om beitene har stått stille en periode nå, og kyr og kviger har forsynt seg av det «gode», ser det ut som om ugraset, som vanlig, klarer seg bra.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.