Lokale

Vekststart 2017

04.05.2017

Oversikt over vekststart og telling av døgngrader i Trøndelag Denne uken har vi også fått med værstasjonene i Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Vårbrakking av eng

04.05.2017

Trøndelag er vidstrakt og det er stor variasjon når det gjelder hvor langt våren har kommet, så det er veldig viktig at hver enkelt vurderer sprøytetidspunktet og ikke sprøyter for tidlig.

Les mer ›

Lagring av rundball langs veg - ved riks og fylkesveg

04.05.2017

Rundballer blir lagret slik at de skal være lett tilgjengelig med kjøretøy, men husk å ta hensyn til trafikksikkerheten. Statens vegvesen har regler for dette på riks og fylkesveier.

Les mer ›

Vårbeite til sau med lam

04.05.2017

Lamminga er i gang mange steder, og der snøen har gått titter de første grasspirene opp. Det er på tida å gjøre klart vårbeite!

Les mer ›

Ugrasharving - gammel metode – nye muligheter?

04.05.2017

Før de kjemiske plantevernmidla kom, var ugrasharving en vanlig framgangsmåte for regulering av ugras. Til dette arbeidet ble det brukt lette harver som skrapa i jorda ned til djupn på 1-1,5 cm.

Les mer ›

Hydroteknikk - Utfordringer i overgang mellom utmark og innmark

03.05.2017 (Oppdatert: 07.06.2017)

Fra utmarka kommer bekker, grunnvann og overvann inn mot dyrka mark.

Les mer ›

Hydroteknikk: Åpne løp - utfordringer

03.05.2017 (Oppdatert: 07.06.2017)

Åpne løp i jordbrukslandskapet er elver, bekker og kanaler/åpne grøfter, som i henhold Vannressursloven karakteriseres som vassdrag, når de i løpet av året fører vann

Les mer ›

Hydroteknikk: Utfordringer i forbindelse med lukka avløp

03.05.2017 (Oppdatert: 30.05.2017)

Fram til 1987 var det tilskudd til å lukke bekker, kanaler og åpengrøfter, for å oppnå større og mer sammenhengende skifter.

Les mer ›

Hydroteknikk vann fra utmarka- problemer med skogsdrift

03.05.2017 (Oppdatert: 01.06.2017)

Fra utmarka kan det komme store mengder vann, og etter snauhogst får en raskere avrenning.

Les mer ›

God overvintring på gras – suppleringssåing aktuelt der enga/beitet er tråkka sundt i høst

02.05.2017

Det ser ut til at både korn og gras har hatt en fin vinter i år, og trass i kalde jordtemperaturer og snø annenhver dag, er det tydelig at det er liv og vekst i graset.

Les mer ›

Gode råd ved beredskapsplanlegging

27.04.2017

En brann rammer alltid plutselig og uventet. Det er en helt vanlig dag eller natt – helt til alarmen går og ingenting lenger er som normalt.

Les mer ›

Ha det vondt eller godt i våronna?

27.04.2017

Ønsker du å oppnå helseplager? Hvis ikke les teksten nedenfor

Les mer ›

Husdyrgjødselaksjon 2017

26.04.2017 (Oppdatert: 28.04.2017)

Vet du hva innholdet i husdyrgjødsla hos deg er? Ikke? Finregner du på handelsgjødsel med har på flere hundre kubikk husdyrgjødsel du ikke vet hva inneholder?

Les mer ›

Overvintring og vårgjødsling til høstkorn

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Det meste av høstkornet ser ut til å ha overvintret selv om det ser ut til å være noe forskjell om det er sådd rundt 15 september eller rundt 20 september.

Les mer ›

Bra beite og sunn kløver med rug i vekstskifte

25.01.2018 (Oppdatert: 30.01.2018)

Kløvertetthet har vist seg som et økende problem hos danske økoprodusenter de siste åra.

Les mer ›

Raudkløversortar i blanding med gras

26.01.2018 (Oppdatert: 30.01.2018)

Spørsmålet en prøver å finne svar på i denne forsøksserien er; Kan nye raudkløversortar konkurrere med de vi allerede har?

Les mer ›

Sjekkliste før byggestart

29.01.2018 (Oppdatert: 30.01.2018)

Vi går nå inn i en periode hvor mange gårdbrukere skal starte på sine byggeprosesser.

Les mer ›

Soppmidler i bygg fra Bayer CropScience

29.01.2018 (Oppdatert: 30.01.2018)

Forsøket med soppbekjempingsmidler i bygg fra Bayer CropScience har som formål å sammenligne virkningen av flere preparat og doser.

Les mer ›

Ugrasforsøk i bygg

29.01.2018 (Oppdatert: 30.01.2018)

I 2016 var det gjennomført forsøk i bygg og hvete med ulike ugrasmidler alene eller i blanding, samt et ledd der en sprøytet etter råd utarbeidet av Vips-ugras.

Les mer ›

Grovfôr til sinkyr – et problem eller en løsning?

26.01.2018 (Oppdatert: 30.01.2018)

Fokuset på godt grovfôr er stort i disse dager. Begrepet godt grovfôr er derimot relativt, for det gjelder å produsere et fôr som passer til dyra som skal spise det.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.