Lokale

Melkekvoter – midlertidig oppkjøpsordning

15.01.2020 (Oppdatert: 15.01.2020)

Det har i høst vært mye oppmerksomhet og til dels usikkerhet omkring den varsla nedskaleringa av melkeproduksjonen. Nå begynner de viktigste tiltaka i ordninga å komme på plass.

Les mer ›

Lønnsomt å handle gjødsel om høsten

19.09.2019

Gjødselforhandlerne ønsker å fordele gjødselleveransene gjennom høst og vinter. Gjødselhandel nå framfor i april kan gi opp mot 30% rente p.a. på pengene det handles for.

Les mer ›

Bygging av gjødsellager – hvordan og hvorfor?

30.01.2020 (Oppdatert: 30.01.2020)

Utvidelse av gjødsellager har blitt et hett tema i vinter, spesielt på grunn av følgende:

Les mer ›

Er det mulig å tjene penger på ammeku i Trøndelag? En undersøkelse av økonomi hos etablerte ammekuprodusenter

30.01.2020 (Oppdatert: 30.01.2020)

Det er mulig å tjene gode penger på kjøttproduksjon på ammeku, under forutsetning at en har god kontroll på de faste kostnadene i drifta.

Les mer ›

Å sette pris på grovfôret

15.01.2019 (Oppdatert: 15.01.2019)

Vi får spørsmål om hva som er rett pris på rundball i år. Et marked som opererer med pris kun pr rundball er som oftest urettferdig, enten for kjøper eller for selger!

Les mer ›

Hva er riktig pris på rundballer?

10.12.2018 (Oppdatert: 10.12.2018)

I vår ser det ut til å være stor etterspørsel etter fôr i mange områder. Pris på rundballer på seinvinteren og våren er sterkt avhengig av tilbud og etterspørsel.

Les mer ›

Setter du pris på graset ditt?

25.01.2018 (Oppdatert: 25.01.2018)

Prosjektet Grovfôr 2020 har i løpet av 2017 kommet godt i gang. Bakgrunnen for prosjektet er følgende:

Les mer ›

Det er marginalkostnaden som gjelder!

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Bruk av kraftfôr på bekostning av grovfôr til drøvtyggere får av og til plass i media, både i landbrukets fagpresse og andre medier.

Les mer ›

Rett pris på rundball

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Når grovfôr skal omsettes, er det mange moment som bør vurderes. Dette kan deles i to hovedspørsmål: Hva er innholdet i rundballen? Hvilken pris skal det være på innholdet i ballen?

Les mer ›

Lån eller leasing

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Driftsapparatet må stadig fornyes. Investeringer bør ikke skje på impuls, men etter en nøktern vurdering av behov og muligheter.

Les mer ›

Få oversikt over økonomien tidlig i en byggfase

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Hvordan påvirker investeringer lønnsomheten? Og hvor stor investering kan vi klare? Dette er viktige spørsmål å finne ut av tidlig i byggeplanlegginga

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.