Lokale

Setter du pris på graset ditt?

Prosjektet Grovfôr 2020 har i løpet av 2017 kommet godt i gang. Bakgrunnen for prosjektet er følgende:

Les mer ›

Det er marginalkostnaden som gjelder!

Bruk av kraftfôr på bekostning av grovfôr til drøvtyggere får av og til plass i media, både i landbrukets fagpresse og andre medier.

Les mer ›

Rett pris på rundball

Når grovfôr skal omsettes, er det mange moment som bør vurderes. Dette kan deles i to hovedspørsmål: Hva er innholdet i rundballen? Hvilken pris skal det være på innholdet i ballen?

Les mer ›

Lån eller leasing

Driftsapparatet må stadig fornyes. Investeringer bør ikke skje på impuls, men etter en nøktern vurdering av behov og muligheter.

Les mer ›

Få oversikt over økonomien tidlig i en byggfase

Hvordan påvirker investeringer lønnsomheten? Og hvor stor investering kan vi klare? Dette er viktige spørsmål å finne ut av tidlig i byggeplanlegginga

Les mer ›