Lokale

Hundekjeksmanualen

Hundekjeks er utfordrende ugras. Vi ser spredning fra veikanter og inn på dyrka mark.

Les mer ›

Bjørnkjeksa sprer seg

De siste åra har Bjørnkjeks fått stadig større utbredelsesområde. Både Sibirbjørnkjeks, Kystbjørnkjeks og Kjempebjørnkjeks hører hjemme under Svartlistearter.

Les mer ›

Angrep av kålmøll

Det er registrert store mengder kålmøll i korsblomstra vekstar i Trøndelag.

Les mer ›

Soppsprøyting og vekstregulering i bygg rundt aksskyting.

Det er svært varierende hvor langt kornet har kommet i utviklinga nå, men mye åker er i stadiet begynnende aksskyting. Det har vært svært lavt smittepress i år med en tørr start på vekstsesongen.

Les mer ›

Husk å fyll ut den nye plantevernjournalen!

Du må kunne dokumentere hvorfor du utfører plantevern som du gjør. Vårt forslag til journal kan tilpasses dine behov, og gjør jobben litt enklere.

Les mer ›

Insektangrep, en større utfordring etter en tørr forsommer?

Kraftige planter i god vekst motstår et angrep av insekter.

Les mer ›

Forskrift om plantevernmidler og krav til journalføring ved bruk av plantevernmidler

1. juni 2015 trådte ny forskrift om plantevernmidler i kraft, men først i vår ble det klart hva Mattilsynet setter som dokumentasjonskrav.

Les mer ›

Kadaverhåndtering i fokus!

Ved feil håndtering av døde dyr, kan du få jordsmitte og dermed mulighet for en tragedie. (bildet er hentet fra nettet)

Les mer ›

Plantevern - dokumentasjon

Registreringsskjema for bruk av plantevernmiddel finn du her.

Les mer ›