Lokale

Husk sprøytejournal ved bruk av plantevernmidler.

Bruker av en eiendom er pliktig til en hver tid å holde sprøytejournalen oppdatert uavhengig om han sprøyter selv eller bruker entreprenør.

Les mer ›

Pløyetidspunkt og dybde – betydning for kontroll av flerårig ugras

Økologisk og konvensjonelt, jordarbeiding, pløying, rotugraskontroll. Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse.

Les mer ›

Pløyetidspunkt og dybde – betydning for kontroll av flerårig ugras

Økologisk og konvensjonelt, jordarbeiding, pløying, rotugraskontroll. Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse.

Les mer ›

Hvordan bli kvitt høymola

Høymole, økologisk, erfaringer og tiltak. Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Hvordan bli kvitt høymola

Høymole, økologisk, erfaringer og tiltak. Sør-Trøndelag.

Les mer ›