Lokale

Sikori som høstbeite til lam

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det har i det siste vært snakk om sikori som høstbeite til lam, og det har også kommet noen spørsmål om det fra våre medlemmer.

Les mer ›

Kvalitetsutvikling i grasgjenvekst fram mot andreslått

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I de tidligste strøk i vårt område ble førsteslåtten i 2016 startet 3.-5. Juni.

Les mer ›

Kornsorter for økologisk dyrking

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det er ingen offisiell verdiprøving av kornsorter for økologisk dyrking.

Les mer ›

Meitemark er bra for jorda

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

2015 er FN`s matjordår, og Norsk landbruksrådgivning vil ha fokus på matjorda i år.

Les mer ›

Usådd økologisk areal?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Grensa for å så korn som skal modnes nærmer seg raskt. Selv tidlig bygg trenger i overkant av 100 vekstdøgn for å bli modent.

Les mer ›

Instramminger i parallellproduksjon

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Mattilsynet strammer inn på regelverket om økologisk parallellproduksjon.Praktiseringen av kravet om at sorter som dyrkes parallelt, skal være lette å skille, skjerpes inn fra 2015.

Les mer ›

Mykorrhiza - sopprot, våre gode hjelpere

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det har blitt mer fokus på avlingsnivået de senere årene. Vi er alle opptatt av å få mest mulig ut av innsatsfaktorene vi bruker.

Les mer ›

Andelslandbruk - en ny trend?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Som andelshaver i gårdsproduksjonen kan forbrukerne få produkter fra landbruk og skog, og bli kjent med gårdbruker og produksjonsmåter.

Les mer ›

Mekanisk bekjemping av rotugras i økologisk korn?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Økologiske kornåkere uten rotugras er kanskje en utopi, og noe innslag i en frodig åker trenger ikke bety mye for avlinga.

Les mer ›

Kjøttbeinmjøl som gjødsel, på tur ut?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det er utsolgt for kjøttbeinmjøl i Mosvik, og det tas ikke i mot nye bestillinger før til høsten.

Les mer ›

Foredrag fra fagmøte om jord og næringsforsyning økologisk korn - KornMOT, Skjetlein 13.12.11.

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Økologisk korn, livet i jorda, husdyrgjødsel og drenering, fagmøte 2011.

Les mer ›

Husk sprøytejournal ved bruk av plantevernmidler.

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Bruker av en eiendom er pliktig til en hver tid å holde sprøytejournalen oppdatert uavhengig om han sprøyter selv eller bruker entreprenør.

Les mer ›

Biorest - lovende gjødsel

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

Les mer ›

Kadaverhåndtering i fokus!

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Ved feil håndtering av døde dyr, kan du få jordsmitte og dermed mulighet for en tragedie. (bildet er hentet fra nettet)

Les mer ›

Finner løsninger i uterommet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det viktigste i økologisk husdyrhold er å finne gode dyrevelferdsmessige løsninger.

Les mer ›

Det blir unntak for lufting av okser

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Unntaksregelen i forbindelse med lufting av okser over et år, kommer inn i det norske økologiregelverket. Sluttoppfôring av økologiske storokser de siste 3 måneder av oksens liv kan nå foregå inne.

Les mer ›

Optimal foring i storfekjøttproduksjon

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Drøvtyggarar har eit fordøyelsesystem spesielt tilpassa grovfôr, og dei skulle såleis passa godt i eit økologisk system.

Les mer ›

Økologisk melkeproduksjon i havgapet utenfor Nesna

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Torill V. og Geir Strandheim driver med økologisk melkeproduksjon på Handnesøya utenfor Nesna.

Les mer ›

Go` på økologisk kalv

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Fòrer du fram den økologiske kalven din til slakt eller selger du den til liv? Da vet du hvor viktig god tilvekst har og si for økonomien på gården.

Les mer ›

Tilvekst på økologiske okser

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Sammenstilling av tall fra alle Norturas slakt i 2007 og 2008 viser at økologiske dyr jevnt over er lettere og har dårligere tilvekst.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.