Lokale

Den innmarksnære utmarka

Norsk matproduksjon skal aukast. Det kan gjerast ved å intensivere produksjonen på det arealet som er dyrka, eller gjennom nydyrking.

Les mer ›

Hva er et innmarksbeite?

Mye av det marginale kulturlandskapet rundt omkring i bygde Norge faller inn under kategorien innmarksbeite. Hva som skal godkjennes som innmarksbeite, avhenger av hva som vokser på området.

Les mer ›

Ammeku som landskapspleier

Økologisk storfekjøttproduksjon kan være så mangt, og grunnlaget for å oppnå god lønnsomhet vil selvsagt variere fra gård til gård.

Les mer ›

Unngå graskrampe ved beiteslipp!

Graskrampe kan føre til døde dyr, og dermed store økonomiske tap. Vær derfor forberedt før årets beiteslipp

Les mer ›

Rydding av gamle og gjengrodde beiter

Har du gjengrodde beiter som du gjerne skulle ha tatt i bruk igjen, er det mange tips å hente i den artikkelen du finner her.

Les mer ›