Lokale

Blomstereng gir optimale forhold for insekter

29.05.2019

Vi har fått noen henvendelser om etablering av blomstereng, blomsterstriper og kantsoner for å bidra til å opprettholde og øke mangfoldet av pollinerende insekter.

Les mer ›

Åpne kulturlandskap eit resultat av beiting

11.01.2019 (Oppdatert: 01.02.2019)

Beiting er eitt av dei viktigaste enkelttiltaka for å oppretthalde kulturlandskapet rundt oss.

Les mer ›

Hundekjeksmanualen

19.07.2017

Hundekjeks er utfordrende ugras. Vi ser spredning fra veikanter og inn på dyrka mark.

Les mer ›

Den innmarksnære utmarka

04.07.2017

Norsk matproduksjon skal aukast. Det kan gjerast ved å intensivere produksjonen på det arealet som er dyrka, eller gjennom nydyrking.

Les mer ›

Bjørnkjeksa sprer seg

27.06.2017 (Oppdatert: 28.06.2017)

De siste åra har Bjørnkjeks fått stadig større utbredelsesområde. Både Sibirbjørnkjeks, Kystbjørnkjeks og Kjempebjørnkjeks hører hjemme under Svartlistearter.

Les mer ›

God økonomi i RMP tiltak

11.05.2017

1600 – 2000 kr/ daa i tilskudd for grasdekte vannveier, og vegetasjonssoner i spesielle områder.

Les mer ›

Lyngbrenning

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Fra 15. september til 15. april er det lov å brenne lynghei. Etter at vi har hatt kurs i lyngbrenning de 2 siste årene fra Frøya til Åfjord, har det blitt flere som brenner lyngbeiter.

Les mer ›

Lovleg bekjemping av uønskt kratt i 2017

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Dei som treng kjemisk hjelp mot uønskt vegetasjon og vil gjera det lovleg i 2017, har tida fram til årsskiftet for å sikre lovleg stoff

Les mer ›

Traner – øker i antall og gir økt skadeomfang i Sør-Trøndelag

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Konflikten mellom bestander av traner og landbruksinteresser har økte betydelig de siste få årene.

Les mer ›

Husk å fyll ut den nye plantevernjournalen!

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Du må kunne dokumentere hvorfor du utfører plantevern som du gjør. Vårt forslag til journal kan tilpasses dine behov, og gjør jobben litt enklere.

Les mer ›

Bakker med blåklokker og prestekrager skal vi ta godt vare på

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Blomsterrike bakker finnes det ennå noen av i regionen vår, men de er truet først og fremst på grunn av gjengroing eller endret bruk av slike områder.

Les mer ›

Ta tohjulstraktoren frem igjen!

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I Sveits og Østerrike er det til dels svært bratt terreng, men der finner du ikke "bush" og vissent brunt gress. Her er det grønne, velpleide lier så langt øye kan se.

Les mer ›

Studietur til Sveits og Østerrike 2014- en reiseskildring

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Her er rapporten ifra studieturen vi arrangerte til Sveits og Østerrike 14.- 18.august i fjor. Turen bød på mange inntrykk og opplevelser, i det vakre, bratte landskapet.

Les mer ›

Hva er egentlig innmarksbeite

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Mye av kulturlandskapet rundt omkring i bygde-Norge faller inn under kategorien innmarksbeite.

Les mer ›

Kantslått mot hundekjeks

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Tips og råd om bekjempelse av hundekjeks i kantsoner finner du i Hundekjeksmanualen for 2013

Les mer ›

Miljøplankurs 2013 - plansjar

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Pågangen på miljøplankursa i kommunane i Sør-Trøndelag har vore stor òg dette året.

Les mer ›

Miljøplan: Plansjer fra intensivkurs våren 2012

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Våren 2012 er det full fokus på miljøplanarbeid i Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Handlingsplan for slåttemark og handlingsplan for kystlynghei

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Fra 2011 er det satt i gang nye støtteordninger i Trøndelag for å ta vare på gamle slåttemarker og kystlynghei. Dette er landsdekkende ordninger som gradvis har blitt innført i fylkene.

Les mer ›

Aktuelle tiltak i beiter

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Eit godt beite kan vere ein stor verdi i gardsdrifta. Kampen mot krattet og skogen er nødvendig både for å ta vare på kulturlandskapet og beitekvaliteten.

Les mer ›

Bjørnkjeksa spreier seg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Sibirbjørnkjeks, kystbjørnkjeks og kjempebjørnkjeks spreier seg raskt. For å unngå enno vidare spreiing, må tiltak settast inn før frøsetting.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.