Lokale

Hundekjeksmanualen

Hundekjeks er utfordrende ugras. Vi ser spredning fra veikanter og inn på dyrka mark.

Les mer ›

Den innmarksnære utmarka

Norsk matproduksjon skal aukast. Det kan gjerast ved å intensivere produksjonen på det arealet som er dyrka, eller gjennom nydyrking.

Les mer ›

Bjørnkjeksa sprer seg

De siste åra har Bjørnkjeks fått stadig større utbredelsesområde. Både Sibirbjørnkjeks, Kystbjørnkjeks og Kjempebjørnkjeks hører hjemme under Svartlistearter.

Les mer ›

God økonomi i RMP tiltak

1600 – 2000 kr/ daa i tilskudd for grasdekte vannveier, og vegetasjonssoner i spesielle områder.

Les mer ›

Lyngbrenning

Fra 15. september til 15. april er det lov å brenne lynghei. Etter at vi har hatt kurs i lyngbrenning de 2 siste årene fra Frøya til Åfjord, har det blitt flere som brenner lyngbeiter.

Les mer ›

Lovleg bekjemping av uønskt kratt i 2017

Dei som treng kjemisk hjelp mot uønskt vegetasjon og vil gjera det lovleg i 2017, har tida fram til årsskiftet for å sikre lovleg stoff

Les mer ›

Traner – øker i antall og gir økt skadeomfang i Sør-Trøndelag

Konflikten mellom bestander av traner og landbruksinteresser har økte betydelig de siste få årene.

Les mer ›

Husk å fyll ut den nye plantevernjournalen!

Du må kunne dokumentere hvorfor du utfører plantevern som du gjør. Vårt forslag til journal kan tilpasses dine behov, og gjør jobben litt enklere.

Les mer ›

Bakker med blåklokker og prestekrager skal vi ta godt vare på

Blomsterrike bakker finnes det ennå noen av i regionen vår, men de er truet først og fremst på grunn av gjengroing eller endret bruk av slike områder.

Les mer ›

Ta tohjulstraktoren frem igjen!

I Sveits og Østerrike er det til dels svært bratt terreng, men der finner du ikke "bush" og vissent brunt gress. Her er det grønne, velpleide lier så langt øye kan se.

Les mer ›

Ta tohjulstraktoren frem igjen!

I Sveits og Østerrike er det til dels svært bratt terreng, men der finner du ikke "bush" og vissent brunt gress. Her er det grønne, velpleide lier så langt øye kan se.

Les mer ›

Studietur til Sveits og Østerrike 2014- en reiseskildring

Her er rapporten ifra studieturen vi arrangerte til Sveits og Østerrike 14.- 18.august i fjor. Turen bød på mange inntrykk og opplevelser, i det vakre, bratte landskapet.

Les mer ›

Studietur til Sveits og Østerrike 2014- en reiseskildring

Her er rapporten ifra studieturen vi arrangerte til Sveits og Østerrike 14.- 18.august i fjor. Turen bød på mange inntrykk og opplevelser, i det vakre, bratte landskapet.

Les mer ›

Hva er egentlig innmarksbeite

Mye av kulturlandskapet rundt omkring i bygde-Norge faller inn under kategorien innmarksbeite.

Les mer ›

Kantslått mot hundekjeks

Tips og råd om bekjempelse av hundekjeks i kantsoner finner du i Hundekjeksmanualen for 2013

Les mer ›

Miljøplankurs 2013 - plansjar

Pågangen på miljøplankursa i kommunane i Sør-Trøndelag har vore stor òg dette året.

Les mer ›

Miljøplan: Plansjer fra intensivkurs våren 2012

Våren 2012 er det full fokus på miljøplanarbeid i Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Handlingsplan for slåttemark og handlingsplan for kystlynghei

Fra 2011 er det satt i gang nye støtteordninger i Trøndelag for å ta vare på gamle slåttemarker og kystlynghei. Dette er landsdekkende ordninger som gradvis har blitt innført i fylkene.

Les mer ›

Aktuelle tiltak i beiter

Eit godt beite kan vere ein stor verdi i gardsdrifta. Kampen mot krattet og skogen er nødvendig både for å ta vare på kulturlandskapet og beitekvaliteten.

Les mer ›

Aktuelle tiltak i beiter

Eit godt beite kan vere ein stor verdi i gardsdrifta. Kampen mot krattet og skogen er nødvendig både for å ta vare på kulturlandskapet og beitekvaliteten.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side