Lokale

Storskala forsøk med forskjellig spredevogner

Bakgrunnen er å få mer kunnskap om når kjøreskader på enga oppstår vedrørende jordpakking og knusing av plantemateriale i kjøresporene.

Les mer ›

Jordbearbeiding

Gjermund Ruud Skjeseth, Maskinteknisk rådgiver i Hedmark Landbruksrådgiving, har skrevet om jordbearbeiding om høsten. En gyllen regel er: "Så mye som nødvendig, men så lite som mulig."

Les mer ›

Funksjonstesting av åkersprøyte sesongen 2010

Meld i fra inne 11. juni hvis du ønsker funksjonstesting av åkersprøyte i sesongen 2010

Les mer ›

Pionerblandinga

Fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›

Mekaniseringsøkonomi

Les fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›

Spredeutstyr for husdyrgjødsel

Spredeutstyr for husdyrgjødsel, teknikk og effekt. NLR S-T 2009.

Les mer ›

Spredeutstyr for husdyrgjødsel

Spredeutstyr for husdyrgjødsel, teknikk og effekt. NLR S-T 2009.

Les mer ›

Crosskill-trommel

Crosskilltrommel, oppbygning, innstilling og bruk, jordarbeiding.

Les mer ›

Crosskill-trommel

Crosskilltrommel, oppbygning, innstilling og bruk, jordarbeiding.

Les mer ›