Lokale

Vinterlagring av åkersprøyta

19.10.2018 (Oppdatert: 24.01.2019)

Det er viktig å klargjøre og lagre åkersprøyta på en god måte gjennom vinteren for unngå unødvendig kostnader. Her er noen tips

Les mer ›

God økonomi i RMP tiltak

11.05.2017

1600 – 2000 kr/ daa i tilskudd for grasdekte vannveier, og vegetasjonssoner i spesielle områder.

Les mer ›

Hydroteknikk vann fra utmarka- problemer med skogsdrift

03.05.2017 (Oppdatert: 01.06.2017)

Fra utmarka kan det komme store mengder vann, og etter snauhogst får en raskere avrenning.

Les mer ›

Sjekkliste før byggestart

29.01.2018 (Oppdatert: 30.01.2018)

Vi går nå inn i en periode hvor mange gårdbrukere skal starte på sine byggeprosesser.

Les mer ›

Matjorda – livsgrunnlaget for plantevekst

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Vår matproduksjon begynner i jorda. God jordstruktur sikrer gode avlinger, god avlingskvalitet og –mengde. God jordstruktur gir effekt på planter med god plantehelse.

Les mer ›

Våte innhøstingsforhold og spredning av husdyrgjødsel?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Forsøk å unngå jordpakking Vi er nå inne i innhøstingssesongen. Det er travelt og mange stresser med å få avlingen i hus.

Les mer ›

Snart tid for tresking? Da må treskeren være klar!

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Gullfargede kornåkre er et sikkert tegn på at vi nærmer oss tresking, og de tidligst sådde åkrene er snart klar til å bli tresket.

Les mer ›

Sikring av last

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Du må sikre all last du frakter med solid og egnet sikringsmateriell slik at den ikke forskyver seg eller faller av. Det er viktig både for din egen og andre trafikanters sikkerhet.

Les mer ›

Riktig bruk av gult varselslys

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Mange bønder bruker gult varsellys når de er på veien. Imidlertid er det ikke alltid riktig å bruke dette varselet.

Les mer ›

Slam til gjødsel og jordforbedring

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Slam er et restprodukt etter rensing av avløpsvann. Slam består av en stor andel organisk materiale og er rikt på næringsstoffer. Slam inneholder både nitrogen og fosfor.

Les mer ›

Storskala forsøk med forskjellig spredevogner

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Bakgrunnen er å få mer kunnskap om når kjøreskader på enga oppstår vedrørende jordpakking og knusing av plantemateriale i kjøresporene.

Les mer ›

Forsøk med pakking og jordløsning

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Jordpakking er stadig en utfordring, både under gunstige forhold, og spesielt under ugunstige værforhold.

Les mer ›

Ta tohjulstraktoren frem igjen!

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I Sveits og Østerrike er det til dels svært bratt terreng, men der finner du ikke "bush" og vissent brunt gress. Her er det grønne, velpleide lier så langt øye kan se.

Les mer ›

Jordbearbeiding

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Gjermund Ruud Skjeseth, Maskinteknisk rådgiver i Hedmark Landbruksrådgiving, har skrevet om jordbearbeiding om høsten. En gyllen regel er: "Så mye som nødvendig, men så lite som mulig."

Les mer ›

Klargjøring av skurtreskeren før ny sesong

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Teknikk, vedlikehold, skurtresker.

Les mer ›

Hydroteknikk

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Hydrotekniske tiltak med grøfting og profilering

Les mer ›

Finner løsninger i uterommet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det viktigste i økologisk husdyrhold er å finne gode dyrevelferdsmessige løsninger.

Les mer ›

Funksjonstesting av åkersprøyte sesongen 2010

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Meld i fra inne 11. juni hvis du ønsker funksjonstesting av åkersprøyte i sesongen 2010

Les mer ›

Pionerblandinga

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›

Mekaniseringsøkonomi

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Les fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.