Lokale

Jordbærsorter og planter

Etter at det i år ble åpnet for import av jordbærplanter fra utlandet, er det mange typer planter å velge mellom, og noen flere sorter.

Les mer ›

En brunsnegle er en for mye

Vi har hatt en usedvanlig mild og fuktig høst, og det er nå i disse milde høstmånedene vi har registrert de første funn av brunsneglen i kommuner hvor den ikke har blitt registrert tidligere.

Les mer ›

Husk å fyll ut den nye plantevernjournalen!

Du må kunne dokumentere hvorfor du utfører plantevern som du gjør. Vårt forslag til journal kan tilpasses dine behov, og gjør jobben litt enklere.

Les mer ›

Tunnelproduksjon og middproblem

Produksjon av jordbær og bringebær i tunnel har økt kraftig i Norge. Produksjon i tunnel gir en jevnere produksjon og kvalitet, og mulighet til å forlenge vekstsesongen.

Les mer ›

2014 krevende sommer for bær og grønnsaksprodusenter

2014 ble et meget krevende år for grønnsak- og bærproduksjon, og det er særlig tre stikkord som beskriver en meget krevende sesong: varme, tørke og kålmøll.

Les mer ›

Plantevern i bringebær 2013

Treng du råd innan plantevern mot ugras, sopp og skadedyr i bringebær, så finn du årets plantevernplanar her.

Les mer ›

Bærmøte på Kvithamar 10.april

Årets bærmøte ga mange interesante presentasjoner og god diskusjon.

Les mer ›

Bærmøte på Kvithamar 2013 - plansjar

På årets bærmøte på Kvithamar fekk vi lære om ulike plantesjukdommar, nytt innan bærsortar, krav til plantekvalitet og erstatningsordningar ved store vinterskader.

Les mer ›

Plantevern i jordbær 2013

Treng du råd innan plantevern mot ugras, sopp og skadedyr i jordbær, så finn du årets plantevernplan her.

Les mer ›

Felles forsøksmelding innan bær

Fleire einheiter i Norsk Landbruksrådgiving har gått saman og laga ein felles forsøksmelding innan bær basert på resultat frå forsøk i 2012.

Les mer ›

Plantevern i jordbær 2012

Treng du råd innan plantevern mot ugras, sopp og skadedyr i jordbær, så finn du årets plantevernplan her.

Les mer ›

Plansjar frå Bærmøte 2012 på Kvithamar

Mekanisk ugrasbekjemping, utfordringar med jordbærsnutebilla i Trøndelag, aktuelle forskningsprosjekt framover og nytt innan plantevern i bær var tema som vart omtala på Bærmøte på Kvithamar 29.3.

Les mer ›

Plansjer fra frukt-og bærkurs i Rissa 7.3.2012

Muligheter innenfor økologisk frukt- og bærdyrking i Rissa var tema på frukt- og bærkurset. Deltakerne fikk enn kort innføring i ulike frukt- og bærkulturer.

Les mer ›

Jordbærsnutebilla

Angrep av jordbærsnutebille (Anthonomus rubi) blir ei stadig større utfordring i Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Plantevern i jordbær 2011

Her følgjer årets plantevernplan i jordbær. Ta kontakt om du har spørsmål til planen.

Les mer ›

Jordbærsortar i Trøndelag, foredrag frå Bærmøte 2011 på Kvithamar

Rigmor Standal frå NORGRO presenterte aktuelle jordbærsortar for Trøndelag på Bærmøte 2011 på Kvithamar.

Les mer ›

Gjødsling til bær, foredrag frå Bærmøte på Kvithamar 7.4.2011

Dan Christensen frå Norsk Landbruksrådgiving Viken snakka om gjødsling til bær med hovudvekt på jordbær på Bærmøte på Kvithamar 2011.

Les mer ›

Sprøyteteknikk i bær, foredrag frå Bærmøte på Kvithamar 7.4.2011

Dan Christensen frå Norsk Landbruksrådgiving Viken snakka om sprøyteteknikk i bær med hovudvekt på jordbær på det årlege Bærmøte på Kvithamar.

Les mer ›

Handlingsplan for Trøndersk potet-, bær- og grøntproduksjon 2010-2015

RUBIT har utarbeidt ny handlingsplan for Trøndersk potet-, bær- og grøntproduksjon for perioden 2010-2015. Den kan du lese ved å gå inn på link under.

Les mer ›

Plantevern i jordbær 2010

Plantevernplan (ugras, sopp og skadedyr) for frilandsjordbær 2010.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side