Lokale

Valg av entrepriseform ved bruksutbygging

Bygging av driftsbygninger i landbruket involverer flere aktører (figur 1) og hvordan forholdet mellom disse er organiserer vil ha betydning for styring av kvalitet og økonomi, samt fordeling av risiko og ansvar i et byggeprosjekt. Denne artikkelen har til hensikt å belyse de viktigste forskjellene.

Les mer ›

Landbruksbygg - god planlegging er viktig.

Å gjennomføre et byggeprosjekt er en krevende oppgave, og god planlegging før oppstart, kan være av stor økonomisk betyding.

Les mer ›

Nye gjødsellager aktuelle

Lagerkapasiteten for husdyrgjødsel har gått ned gjennom de siste årene. Økning i besetningene har i liten grad blitt kompensert med utvidelse av gjødsellageret.

Les mer ›

Nye gjødsellager aktuelle

Lagerkapasiteten for husdyrgjødsel har gått ned gjennom de siste årene. Økning i besetningene har i liten grad blitt kompensert med utvidelse av gjødsellageret.

Les mer ›