Lokale

Lågedosesprøyting mot ugras i gulrot

- Fokuser heller på kor lite plantevernmiddel du treng for å ta knekken på ugraset enn på kor mykje ugrasmiddel gulrota tåler, saTorgeir Tajet på møte for gulrotprodusentane i Midt-Norge på Brekstad 25.mai.

Les mer ›

Glyfosatsprøyting før gulrotsåing?

Spørsmålet om det er aktuelt å bruke glyfosat like før såing av gulrot kjem stadig opp. Dette blir frårådd på etiketten til Roundup Eco.

Les mer ›