Lokale

Viktig med tidlig tiltak mot snegle i grønnsaksfelt

Snegl er et økende problem i grønnsaksproduksjon og spesielt i år med høy luftfuktighet og våt jord. Mange av de vanlige snegleartene overvintrer som små individer.

Les mer ›

Plantevern i grønsaker 2013

Her kjem årets plantevernplan i gulrot. For å kunne bruke off-label (sjå plan), må du ta kontakt med lokal rådgiver. Plantevernplanar for andre grøsakvekster er også vedlagt.

Les mer ›

Lågedosesprøyting mot ugras i gulrot

- Fokuser heller på kor lite plantevernmiddel du treng for å ta knekken på ugraset enn på kor mykje ugrasmiddel gulrota tåler, saTorgeir Tajet på møte for gulrotprodusentane i Midt-Norge på Brekstad 25.mai.

Les mer ›

Plantevern i gulrot 2012

Her kjem årets plantevernplan i gulrot. For å kunne bruke off-label (sjå plan), må du ta kontakt med lokal rådgiver.

Les mer ›

Husk sprøytejournal ved bruk av plantevernmidler.

Bruker av en eiendom er pliktig til en hver tid å holde sprøytejournalen oppdatert uavhengig om han sprøyter selv eller bruker entreprenør.

Les mer ›

Plantevernplan for grønnsaker på friland

Nå er plantevernplanen for grønnsaker på friland klar. Den er utarbeidet som et sammarbeid blandt alle grønnsakrådgivere i NLR og er tilgjengelig for alle medlemmer (krever innlogging).

Les mer ›

Plantevern i gulrot 2011

Her kjem årets plantevernplan i gulrot. For å kunne bruke Off-label (sjå plan), må du ta kontakt med lokal rådgiver.

Les mer ›

Plantevern i gulrot 2010

Plantevernplan for grønsaker er utarbeida i samarbeid mellom rådgivarane på grønsaker i NLR. Her er generell informasjon og plantevernplan for gulrot 2010.

Les mer ›

Glyfosatsprøyting før gulrotsåing?

Spørsmålet om det er aktuelt å bruke glyfosat like før såing av gulrot kjem stadig opp. Dette blir frårådd på etiketten til Roundup Eco.

Les mer ›